Onlinekasino mest problematiskt visar årsrapport

Antalet kontakter till Stödlinjen sjönk bland anhöriga under 2021, men steg något bland personer som spelar. Det visar en ny årsrapport. Liksom tidigare år är majoriteten av de som söker hjälp män. Onlinekasino fortsätter att vara den spelform som upplevs som mest problematisk.

Under 2021 registrerade Stödlinjen 2 263 hjälpsökande kontakter, varav 49 procent var personer som spelar, 34 procent anhöriga och 17 procent övriga. Totalt sett minskade antalet hjälpsökande jämfört med 2020, men bland de som själva spelar ökade kontakterna med 1 procent.  

Kasinospel online fortsatt mest problematiskt

Precis som under 2020 uppgav nästan hälften av de spelare som kontaktade Stödlinjen att onlinekasino är den spelform som är mest problematisk, följt av sportspel online (17 procent). Resultat från Swelogs 2021 visar att spel på onlinekasino ökade under 2021.

Majoriteten är män

Liksom under tidigare år utgjorde männen största andelen bland de hjälpsökande som själva spelar, 76 procent. Bland de anhöriga som sökte stöd var majoriteten kvinnor, 73 procent. I första kontakten var det vanligaste samtalsämnet praktiska råd för att förändra spelandet. För en dryg tredjedel av de hjälpsökande som spelar är det i samtalet med Stödlinjen som de berättar om spelandet för första gången. Vanliga teman i samtalen med anhöriga var emotionellt stöd och praktiska tips och råd. En tredjedel av de anhöriga hade en partner med spelproblem och en tredjedel hade ett vuxet barn med spelproblem.

Telefonkontakt vanligast

De flesta kontakterna togs via telefon, 64 procent, och genom chatt, 22 procent. 14 procent sökte stöd via mejl. Nästan två tredjedelar av chattkontakterna skedde bland personer i åldrarna 18-24, medan telefonsamtal var den vanligaste kontaktformen bland alla över 24 år.

En nyhet under 2021 var möjligheten att erbjuda uppföljande samtal, vilket mottogs positiv av de hjälpsökande enligt den utvärdering som gjordes.

Riktad återkoppling genom självtest

Bland de som spelar som kontaktar Stödlinjen är det vanligt med allvarliga spelproblem. Under 2020 genomfördes drygt 15 000 självtest genom Stödlinjens hemsida. Det är ungefär samma antal som under 2020. Genom riktad återkoppling kan problemspelande och riskabelt spelande fångas upp via självtestet.

Ny hemsida ska öka tillgängligheten

Under året påbörjades ett genomgripande arbete med att skapa en ny hemsida. Målsättningen är att den nya sidan ska erbjuda ökad tillgänglighet, användarvänlighet och sökbarhet. Enligt en webbenkät önskade brukarna framför allt att innehållet skulle inkludera information om spelberoende, spelskola för smart spelande, och information om Stödlinjen.

Läs mer