Uppdaterad 1 april 2019

Närstående

De som står nära någon med spelproblem är ofta oroliga för sin närståendes hälsa och välbefinnande. Men de har även själva större risk att drabbas av psykisk ohälsa och problem med ekonomi, relationer och alkohol än övriga i befolkningen.

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

Drygt 10 procent av befolkningen, 762 000 personer, uppger att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem det senaste året.

Spelproblem drabbar närstående

Närstående till en person med spelproblem har ökad risk att

  • ha en sämre och mer pendlande ekonomi
  • ha relationsproblem
  • ha en riskkonsumtion av alkohol
  • ha egna spelproblem
  • utsättas för våld i en nära relation.

Kvinnor som är närstående till någon med spelproblem har större risk att utsättas för våld, än män i samma situation.

Personer med spelproblem har också själva större risk att utsättas för våld, än dem utan spelproblem.

Närstående kan ofta vara ett stöd

Närstående kan bidra till att en person med spelproblem tar kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd om behandling av spelmissbruk och spelberoende. Det är också mer troligt att behandlingen lyckas om någon närstå­ende involveras, framför allt en partner.

Behandlare måste vara lyhörda för klientens och de närståendes önskemål och förutsättningar att delta i behandlingen. Både personen med spelproblem och den närstående måste också samtycka till att vara med.

Läs mer

Barn och unga som närstående

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.