Uppdaterad 9 augusti 2021

Närstående och spel

De som står nära någon med spelproblem är ofta oroliga för sin närståendes hälsa och välbefinnande. De har även själva större risk att drabbas av psykisk ohälsa och problem med ekonomi, relationer och alkohol än övriga i befolkningen.

Drygt 10 procent, 762 000 personer, av befolkningen (16-87 år) uppger att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem det senaste året enligt Swelogs 2018.

Spelproblem drabbar närstående

Närstående till en person med spelproblem har ökad risk att

  • ha en sämre och mer pendlande ekonomi
  • ha relationsproblem
  • ha en riskkonsumtion av alkohol
  • ha egna spelproblem
  • utsättas för våld i en nära relation.

Kvinnor som är närstående till någon med spelproblem har större risk att utsättas för våld, än män i samma situation. Personer med spelproblem har också själva större risk att utsättas för våld, än de utan spelproblem.

Information finns i texten.

I Sverige delar 165 000 personer hushåll med en person som har ett problemspelande. Av dessa är 68 000 barn under 18 år (Swelogs 2018). 

Närstående är ofta ett stöd

Närstående kan bidra till att en person med spelproblem tar kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd om behandling av spelmissbruk och spelberoende. Det är också troligare att behandlingen lyckas om någon närstå­ende involveras, framför allt en partner.

Behandlare måste vara lyhörda för klientens och de närståendes önskemål och förutsättningar att delta i behandlingen. Samtycke till att delta måste också ges, både från den som har spelproblem och den närstående.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.