Uppföljning av spelproblem är central för det förebyggande arbetet

Spel om pengar och spelproblem finns i ungas närhet. Det visar resultat från undersökningen om spel bland unga och föräldrar, USUF. Hälften av 16–17-åringarna har fått vara med när vuxna spelat om pengar och var tionde 16–17-åring uppgav att de hade en närstående med spelproblem.

Under hösten 2021 samlade Folkhälsomyndigheten in nya data om spel om pengar. Nu har de första resultaten släppts från Swelogs befolkningsstudie och en enkätundersökning om spel bland unga och föräldrar.   

Spel och spelproblem vanligare bland män

Resultaten från USUF-enkäten bland 16–19-åringarna och Swelogs befolkningsundersökning visade att det fortfarande är vanligare att spela om pengar och ha spelproblem bland män och killar än bland kvinnor och tjejer. Män är överrepresenterade i alla kategorier av spelproblem och spelar i högre grad i spelformer som spel på hästar, sportspel, poker och kasinospel.

Spel om pengar finns i ungas närhet

Spel om pengar förekommer även bland unga under 18 år, enligt undersökningsresultaten, och spel om pengar och spelproblem finns i ungas närhet. – Hälften av 16–17-åringarna har fått vara med när vuxna spelat om pengar och var tionde 16–17-åring uppgav att de hade en närstående med spelproblem, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Det är få föräldrar som pratar med sina tonårsbarn om spel om pengar. Tre fjärdedelar av 16–19-åringarna uppger att deras föräldrar aldrig eller sällan pratar med dem om spel om pengar. Att föräldrar sällan pratar om spel om pengar gäller även för de unga som har ett problemspelande. Häften av unga 16–17 år med problemspelande uppger att deras föräldrar aldrig eller sällan pratar med dem om spel om pengar. Det tyder på att vuxna behöver bli bättre på att se tecken på spelproblem hos unga och prata mer med unga om riskerna med spel om pengar.

USUF gick ut till 10 000 unga 16–19 år och lika många föräldrar till barn i samma åldrar. Hälften av vardera tillhör samma familj. Genom detta har Folkhälsomyndigheten en unik möjlighet att stämma av svar från unga och föräldrar, och att studera sambandet mellan föräldrars syn på spel om pengar och spelvanor bland deras tonårsbarn. Analyser av detta material kommer att göras under 2022.

Covid-19-pandemin påverkade spelmarknaden

På befolkningsnivå var andelen med problemspelande oförändrad från 2018 till 2021, enligt Swelogs. Det är sedan tidigare känt att det ändå kan ske stora förändringar inom olika grupper i befolkningen. För att kunna undersöka detta är uppföljningsenkäten bland dem som deltog i Swelogs 2018 viktig. Genom den kan Folkhälsomyndigheten följa hur spel och spelproblem förändrats bland samma individer från tiden före den nya spelregleringen till 2021, då licensmarknaden gick in på sitt tredje år. Under de senaste två åren har även covid-19-pandemin påverkat samhället och möjligheterna att spela, och effekterna av detta är viktiga att följa upp.

En fortsatt uppföljning är central för det förebyggande arbetet, där Folkhälsomyndighetens uppgift är att bidra med kunskap om spel om pengar och spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv.

Om vårt uppdrag och undersökningarna

Den 28 februari redovisade Folkhälsomyndigheten 2021 års regeringsuppdrag att genomföra en befolkningsstudie om spel till Socialdepartementet. De första resultaten från delar av undersökningarna ingick i återrapporten. Genomförandet bestod av en befolkningsundersökning och en uppföljningsundersökning inom Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, samt en enkätundersökning om spel bland unga och föräldrar, USUF. Utöver detta inleddes ett samarbete med forskare för kvalitativa studier i grupper där det finns behov av förbättrad kunskap om spelrelaterad ohälsa. En kvalitativ studie om personer med ADHD och spelproblem genomfördes 2021 medan ytterligare tre kvalitativa studier samt en pilotstudie om spelproblem bland personer som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, pågår eller kommer att genomföras under 2022.

Läs mer