Välkommen till ett seminarium om spel om pengar och spelproblem i särskilda grupper på Drogfokus

På Drogfokus i Jönköping den 26 oktober håller Folkhälsomyndigheten i ett seminarium om spel om pengar och spelproblem. Temat är unga och deras föräldrar, personer med adhd och kvinnor i medelåldern och uppåt. Nya resultat från två kvalitativa intervjustudier och en befolkningsbaserad enkätundersökning bland unga 16-19 år och föräldrar med barn i samma ålder kommer att presenteras.

Den ena presentationen kommer att handla om hur spel och spelproblem ser ut hos unga och föräldrar samt samband mellan spel, familjeförhållanden, livsvillkor och hälsa. Den andra presentationen fokuserar på hur spel om pengar och spelproblem gestaltar sig i grupper vars upplevelser och särskilda behov vi behöver ökad kunskap om, som personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt.

Seminariet hålls den 26 oktober klockan 14.30–15.15 på konferensen Drogfokus (Huvudspår). Direkt efter seminariet (kl. 15.15–15.45) följer ett ”fikasnack” mellan Daniel Harre, ordförande i Spelberoendes Riksförbund, och Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten. Deras samtal tar avstamp i den tidigare presentationen om spel om pengar.

Deltagande på Drogfokus kan ske både fysiskt och digitalt.

Om Drogfokus och hur du anmäler dig (drogfokus.nu)

Läs mer