Antal kontakter till Stödlinjen ökar

Under 2023 ökade antalet kontakter till Stödlinjen, både bland personer som själva spelar och bland anhöriga. Även genomförda självtester av spelvanor har ökat. Det visar en ny årsrapport.

Stödlinjen registrerade 2 713 hjälpsökande kontakter under 2023. Det är en ökning med 21 procent från 2022. Av dessa var 45 procent personer som spelar och 41 procent anhöriga. Det är första gången sedan 2018 som antalet hjälpsökande ökar. Stödlinjens hemsida hade över en och en halv miljon sidvisningar under 2023. Där erbjuds utförlig information som stöd till dem som inte vill eller vågar ta direkt kontakt med Stödlinjen. Nästan två av tre nyregistrerade hjälpsökande har inte tidigare sökt hjälp för sitt spelande.

Ökad andel män bland dem som söker hjälp för sitt spelande

Att det är män som är i majoritet bland dem som söker stöd för sitt eget spelande förstärktes under året. Andelen ökade från 83 till 86 procent mellan 2022 och 2023. När det gäller anhöriga som söker stöd är majoriteten fortsatt kvinnor, vilkas andel ökade från 69 till 72 procent.

Onlinespel största problemet för hjälpsökande

Knappt hälften anger onlinekasino som den huvudsakliga spelform som orsakar deras spelproblem (48 procent). Näst vanligast är nätspel utan närmare specificering (36 procent), följt av betting (15 procent).

Telefonkontakter vanligast

Den vanligaste kontaktformen är fortfarande telefon (66 procent), men att ta kontakt via chatt har ökat något i popularitet. Drygt hälften av chattkontakterna bland hjälpsökande som själva spelar tas av unga under 25 år, och en knapp tredjedel tas av dem mellan 25 och 34 år. Dock finns information om ålder bara för 20 procent av chattarna och 40 procent av telefonsamtalen.

Genomförda självtester fortsätter att öka

Under 2023 genomfördes nästan 20 000 självtester genom Stödlinjens hemsida, vilket är en ökning på knappt 9 procent jämfört med 2022. Av dem som gjorde ett självtest uppgav 58 procent att de genomförde testet för att veta mer om sina spelvanor. Av dessa var 78 procent män och den största gruppen var mellan 18 och 24 år (37 procent). Genom det självtest som erbjuds på webbsidan kan olika grad av spelproblem identifieras, och den återkoppling som sker anpassas därefter. Över hälften av dem som genomförde testet för att veta mer om sina spelvanor hade spelproblem, det vill säga PGSI 8+ och 17 procent hade inga spelproblem alls. Resten hade en lägre grad av spelproblem.

Läs mer