Kampanj om ungas spelande: Med din framtid som insats

Att börja spela om pengar som ung ökar risken att få spelrelaterade problem senare i livet. För att motverka negativa konsekvenser av spel om pengar bland unga 18-24 år samarbetar Folkhälsomyndigheten, Kronofogden och Spelinspektionen i kampanjen ”Med din framtid som insats”.

Som en del i sitt uppdrag lanserar Spelinspektionen en kampanj om unga och spel om pengar. Kampanjen sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Kronofogden. Målgruppen är unga mellan 18 och 24 år, men även föräldrar och andra som finns i ungas närhet kan komma att nås av kampanjen.

Var rädd om din ljusnande framtid

Den första delen av kampanjen lanseras i början av juni för att sammanfalla med skolavslutningen och har studenten som tema. Huvudbudskapen i kampanjen är:

  • Låt inte spelandet ta över.
  • Satsa aldrig mer än du har råd att förlora.
  • Sätt gränser för ditt spelande.

I juli lanseras den andra delen av kampanjen som har gaming som tema. Den tredje delen sammanfaller med skolstarten och riktar sig mer generellt till unga. I samtliga delar används olika kanaler i sociala medier för att nå ut till målgruppen.

Unga spelar trots 18-årsgräns på spel om pengar

Unga är viktiga att nå, särskilt med tanke på att spelandet har ökat i denna grupp under senare år. Även spelproblemen har ökat. I snitt har två killar i varje gymnasieklass ett riskfyllt spelande och spelar för mer än vad de kanske har råd att förlora. Både spelandet och spelproblemen är markant högre bland killar som fyllt 18 år, jämfört med yngre killar. Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen har i tidigare rapporter uppmärksammat oroande trender i spelandet bland unga. Båda myndigheterna arbetar med fenomen i gråzonen mellan spel om pengar och dataspelande, som till exempel skin-betting. Därför är det särskilt viktigt med samverkan kring denna kampanj, som fokuserar på spel om pengar, men som till viss del även inkluderar dataspel.

Läs mer