Uppdaterad 1 september 2021

Spel om pengar bland unga

Alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år. Ändå har 25 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar.

Att spela om pengar eller att ha spelproblem som ung ökar risken för att få spelproblem senare i livet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga inte börjar spela om pengar. Enligt Barnkonventionen ska vi arbeta för alla barns rätt till en bra hälsa och god utveckling. Det innefattar att förebygga spel om pengar och spelproblem hos barn och unga.

Foto på vuxen man med två ungdomar.
Fotograf: HK Andersson, Scandinav bildbyrå

Vanligare att killar spelar om pengar

Andelen unga som spelar om pengar har minskat de senaste åren visar både CAN och Swelogs undersökningar. Ändå har många under 18 år spelat om pengar. Att ha spelat sista året är ungefär lika vanligt bland tjejer som är 16-17 år som bland 18-åriga tjejer. Däremot spelar killar som är 18 år mer jämfört med killar som är 16-17 år, figur 1. 

Figur 1. Andelen 16-17-åriga tjejer och killar som spelat om pengar senaste året jämfört med tjejer och killar som är 18 år, Swelogs 2018.

Figur 1. Andelen 16-17 åriga tjejer och killar som spelat om pengar senaste året jämfört med tjejer och killar som är 18 år, Swelogs 2018.

Enligt Swelogs 2018 har ungefär en tredjedel av killarna och en femtedel av tjejerna 16-17 år spelat om pengar. Killarna spelar mest på sportspel och vadslagning. För tjejerna är det vanligast att spela på lotterier och nummerspel, och de spelar i ungefär samma utsträckning som killarna på dessa spel. Många ungdomar spelar också på spel som vi tidigare inte definierat eller uppmärksammat som spel på den traditionella spelmarknaden.

Spel om pengar i studien Skolelevers drogvanor 2020

På grund av distansundervisning till följd av covid-19-pandemin ingick endast årskurs 9 i CAN:s årliga enkätundersökning Skolelevers drogvanor 2020. Årskurs 2 i gymnasiet deltog inte. Resultaten för årskurs 9 visar att:

  • 22 procent av killarna hade spelat om pengar. År 2012 var andelen 25 procent.
  • Andelen tjejer som uppger att de spelat om pengar är betydligt lägre än bland killarna. Generellt sett har andelen tjejer som spelat minskat sedan 2012, men jämfört med 2019 har andelen ökat från 5 till 8 procent.
  • Lotterier, poker och sportspel online är de vanligaste spelen.
  • 22 procent av skolelever i årskurs 9 hade satsat pengar på e-sport.

Lotterier, poker och sportspel online de vanligaste spelen

Lotterier, poker och sportspel online respektive vadslagning på e-sport är de vanligaste spelen bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet (CAN 2019, CAN 2020). Även e-sport är vanligt, 35 procent av de elever som har spelat om pengar i årskurs 9 och 29 procent på gymnasiet har satsat pengar på e-sport.

Ett generellt mönster av minskning från år 2019 kan ses. Vadslagning som inte var online minskade från 38 procent till 22 procent. Online poker minskade minst; från 16 procent till 13 procent 2020. Minskningen av spel på landbaserade spelformer skedde även hos vuxna under 2020 och kan till stor del förklaras av smittskyddsåtgärderna kring covid-19-pandemin.

Unga spelar om pengar på internet trots åldersgräns

Nästan sju procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar på internet, trots att det är förbjudet under 18 år (Swelogs 2018). Flera unga som spelat uppgav att de inte hade tillfrågats om ålder, trots åldersgräns. Andra som spelat på internet uppgav att de hade fyllt 18 år eller att de använde någon annans spelkonto.

Unga som spelar om pengar dricker även mer alkohol

För unga finns ett tydligt samband mellan spel om pengar och alkoholkonsumtion. Sambandet gäller både för killar och tjejer, figur 2. Om vi däremot tittar på unga som dricker alkohol och spelar om pengar finns det en tydlig könsskillnad. 40 procent av killar som druckit alkohol senaste året har även spelat om pengar medan motsvarande siffra för tjejer är 23 procent.

Figur 2. Andelen 16-17-åriga killar och tjejer som spelat om pengar kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Figur 2. Andelen 16-17 åriga killar och tjejer som spelat om pengar kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.