Uppdaterad 2 januari 2019

Spel om pengar bland unga

Alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år. Ändå har 20 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar. För några blir spelandet ett problem.

Spel om pengar bland unga under 18 år

Unga med spelproblem är oftare arbetslösa, utsatta för våld, riskkonsumerar alkohol och har psykisk ohälsa, jämfört med andra unga. Att ha spelproblem som ung ökar också risken för att få spelproblem igen senare i livet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga inte börjar spela om pengar.

Något vanligare att killar spelar om pengar 

Ungefär en fjärdedel av killarna och en femtedel av tjejerna 16–17 år har spelat om pengar under det senaste året. Killarna spelar mer på sportspel, lotterier och poker. Tjejerna spelar mer på lotterier och spelautomater. Andelen unga som spelar har minskat under de senaste 10 åren.

Unga spelar om pengar på internet trots åldersgräns

Ungefär tre procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar på internet, trots att det är förbjudet för unga under 18 år. I Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, uppgav flera unga som spelat att de inte hade tillfrågats om ålder, trots åldersgränser. Andra som spelat trots åldersgränser hade uppgett att de hade fyllt 18 år, eller att de använde någon annans spelkonto.

infografik som visar ungas spel om pengar

Läs mer

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015 (PDF, 398 kB)
Skolelevers drogvanor 2018, CAN rapport 178

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.