Uppdaterad 1 april 2019

Spel om pengar bland unga

Alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år. Ändå har nästan 20 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar. 

Spel om pengar bland unga under 18 år

Unga med spelproblem är oftare arbetslösa, utsatta för våld, riskkonsumerar alkohol och har psykisk ohälsa, jämfört med andra unga. Att ha spelproblem som ung ökar också risken för att få spelproblem igen senare i livet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga inte börjar spela om pengar.

Något vanligare att killar spelar om pengar 

Ungefär en femtedel av killarna och en åttondel av tjejerna 16-17 år har spelat om pengar på de klassiska spelformerna. Killarna spelar mest på sportspel och vadslagning. För tjejerna är det vanligast att spela på lotterier och nummerspel, och de spelar i ungefär samma utsträckning som killarna på dessa spel. Andelen unga som spelar har minskat under de senaste 10 åren (Swelogs 2018).

Unga spelar om pengar på internet trots åldersgräns

Ungefär sju procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar på internet, trots att det är förbjudet för unga under 18 år (Swelogs 2018). I Swelogs uppgav flera unga som spelat att de inte hade tillfrågats om ålder, trots åldersgränser. Andra som spelat trots åldersgränser hade uppgett att de hade fyllt 18 år, eller att de använde någon annans spelkonto.

Läs mer

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015 (PDF, 398 kB)
Skolelevers drogvanor 2018, CAN rapport 178

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.