Uppdaterad 9 december 2021

Spel om pengar bland unga

Alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år. Ändå har 25 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar. 

Att spela om pengar eller att ha spelproblem som ung ökar risken för att få spelproblem senare i livet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga inte börjar spela om pengar. Enligt Barnkonventionen ska vi arbeta för alla barns rätt till en bra hälsa och god utveckling. Det innefattar att förebygga spel om pengar och spelproblem hos barn och unga.

Trots 18-årsgräns har många under 18 år spelat om pengar. Andelen unga som spelar om pengar minskade under en tioårsperiod fram till 2018-2019 enligt CAN:s och Swelogs undersökningar. CAN:s senaste mätningar visar dock att andelen ökat sedan 2019.

Swelogs befolkningsstudie

Vanligare att killar spelar om pengar

Spel om pengar är mycket vanligare bland killar än bland tjejer. Andelen som spelat de senaste 12 månaderna är 2-3 gånger högre bland killar än bland tjejer. Andelen som spelat för mer än 100 kronor de senaste 30 dagarna är 4-5 gånger högre bland killarna, Figur 1.

Figur 1. Andel som spelat om pengar bland tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet, CAN 2021.

Stapeldiagrammet illustrerar skillnaden i spel om pengar mellan tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet. 10 procent av tjejerna, jämfört med 33 procent av killarna har spelat om pengar senaste 12 månaderna. 1,5 procent av tjejerna och 16 procent av killarna har spelat för mer än 100 kronor de senast 30 dagarna.

Att ha spelat sista året är ungefär lika vanligt bland 16-17-åriga tjejer som bland 18-åriga tjejer. Däremot spelar killar som är 18 år mer jämfört med killar som är 16-17 år, figur 2.

Figur 2. Andelen 16–17-åriga tjejer och killar som spelat om pengar senaste året jämfört med tjejer och killar som är 18 år, Swelogs 2018.

Figur 1. Andelen 16-17 åriga tjejer och killar som spelat om pengar senaste året jämfört med tjejer och killar som är 18 år, Swelogs 2018.

Enligt Swelogs 2018 har ungefär en tredjedel av killarna och en femtedel av tjejerna 16-17 år spelat om pengar. Killarna spelar mest på sportspel och vadslagning. För tjejerna är det vanligast att spela på lotterier och nummerspel, och de spelar i ungefär samma utsträckning som killarna på dessa spel. Många ungdomar spelar också på spel som vi tidigare inte definierat eller uppmärksammat som spel på den traditionella spelmarknaden.

I CAN 2021 kommer sportspel och onlinekasino fram som ett par av de vanligaste spelen. Tidigare CAN-mätningar har visat att även poker (inte online) och vadslagning på e-sport är vanligt bland killar som spelat senaste månaden.

Spel om pengar i CAN:s nationella skolundersökning 2021

  • 23 procent av killarna i årskurs 9 och 33 procent av killarna i årskurs 2 i gymnasiet hade spelat om pengar. År 2019 var andelarna 20 respektive 27 procent.
  • Andelen tjejer som uppger att de spelat om pengar är betydligt lägre än bland killarna. Generellt sett har andelen tjejer som spelat minskat sedan 2012, men jämfört med 2019 har andelen ökat från 5 till 9 procent bland tjejerna i årskurs 9 och från 4 till 10 bland tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet.

Unga spelar om pengar online trots åldersgräns

Nästan 7 procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar online, trots att det är förbjudet under 18 år (Swelogs 2018). Flera unga som spelat uppgav att de inte hade tillfrågats om ålder, trots åldersgräns. Andra som spelat online uppgav att de hade fyllt 18 år eller att de använde någon annans spelkonto.

Unga som spelar om pengar dricker även mer alkohol

För unga finns ett tydligt samband mellan spel om pengar och alkoholkonsumtion. Sambandet gäller både för killar och tjejer, figur 3. Om vi däremot tittar på unga som dricker alkohol och spelar om pengar finns det en tydlig könsskillnad. 40 procent av killar som druckit alkohol senaste året har även spelat om pengar medan motsvarande siffra för tjejer är 23 procent.

Figur 3. Andelen 16-17-åriga killar och tjejer som spelat om pengar kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Figur 2. Andelen 16-17 åriga killar och tjejer som spelat om pengar kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.