Uppdaterad 14 augusti 2019

Spel om pengar bland unga

Alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år. Ändå har 17 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar. 

Att spela om pengar eller att ha spelproblem som ung ökar risken för att få spelproblem senare i livet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga inte börjar spela om pengar.

Något vanligare att killar spelar om pengar 

Andelen unga som spelar om pengar har minskat de senaste 10 åren visar både CAN och Swelogs undersökningar.

Enligt Swelogs 2018 har ungefär 21 procent av killarna och 13 procent av tjejerna 16-17 år spelat om pengar. Killarna spelar mest på sportspel och vadslagning. För tjejerna är det vanligast att spela på lotterier och nummerspel, och de spelar i ungefär samma utsträckning som killarna på dessa spel.

I CAN:s skolundersökning 2018 hade 31 procent av killarna och 7 procent av tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet spelat om pengar senaste året. I årskurs 9 var motsvarande siffror 20 procent för killar och 7 procent för tjejer. Andelen som spelat om pengar den senaste månaden var 15 procent bland killarna i årskurs 2 på gymnasiet och 8 procent i årskurs 9. Bland tjejerna var andelen 2 procent för både gymnasiet och grundskolan.

Unga spelar om pengar på internet trots åldersgräns

Nästan sju procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar på internet, trots att det är förbjudet under 18 år (CAN 2018, Swelogs 2018). Flera unga som spelat uppgav att de inte hade tillfrågats om ålder, trots åldersgräns. Andra som spelat på internet uppgav att de hade fyllt 18 år eller att de använde någon annans spelkonto.

Läs mer

Resultat från Swelogs 2018 
Spel om pengar bland unga - Fokusrapport från CAN
Systematisk översikt om spel om pengar bland unga 
16-åringar i Europa spelar om pengar trots åldersgränser

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.