Återrapportering om insatser för att förebygga spelproblem – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har under 2022 haft i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förebygga spelproblem genom att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem, verka för nationell samordning av spelförebyggande insatser och stödja huvudmännen i genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk i samverkan med länsstyrelserna.

Publikationen är vår återredovisning till regeringen av uppdraget. Den kan även vara av intresse för andra nationella myndigheter samt för politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå och andra som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom spel-området.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 23083-2