Regeringen föreslår höjd spelskatt

Regeringen föreslår att skatten på spel om pengar ska höjas från nuvarande 18 procent till 22 procent från och med 1 juli 2024. Folkhälsomyndigheten har i sitt remissvar lyft vikten av att följa hur spelmarknaden och spelandet påverkas av en eventuell höjning.

Skatten på spel om pengar har sedan omregleringen 2019 varit 18 procent. Skattesatsen beslutades bland annat med hänsyn till att få in bolag på den licensierade marknaden och att öka förutsättningarna för kanalisering, det vill säga att de som spelar skulle välja bolag med licens på den svenska spelmarknaden. I förslaget om höjd spelskatt bedömer regeringen att den svenska spelmarknaden nu kan anses vara stabil, och att en höjning av spelskatten därför är möjlig att genomföra.

Höjd spelskatt (regeringen.se)

Viktigt att följa eventuella effekter av höjd spelskatt

Folkhälsomyndigheten har i sitt remissvar angett att myndigheten inte har några synpunkter på förslaget om att höja spelskatten. I nuläget saknas det tillräckligt med forskningsunderlag för att dra slutsatsen att höjd skatt på spel om pengar skulle förebygga spelproblem, eller minska negativa konsekvenser av spelande. Det är därför viktigt att man följer upp eventuella förändringar till följd av höjd spelskatt. Folkhälsomyndigheten föreslår att detta är något som myndigheten skulle kunna göra i samråd med Spelinspektionen.

Läs mer