Samband mellan riskabelt spelande och högrisksparande

Riskabelt spelande har ett samband med både högrisksparande och sämre ekonomisk hälsa. Det visar en ny undersökning bland drygt 2000 personer, som genomförts av Finansinspektionen i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Människors ekonomiska situation påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Det är också känt att spelproblem har samband med skulder och svårigheter att betala räkningar och löpande utgifter.

En ny undersökning från Finansinspektionen, som genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten, visar att riskabelt spelande är överrepresenterat bland män, 18–34-åringar, ensamstående, studerande, personer med relativt god inkomst och storstadsbor. Personer som har ett riskabelt spelande tenderar att i högre grad ägna sig åt högrisksparande, till exempel sparande i kryptovalutor eller andra högriskprodukter. De har också sämre ekonomisk hälsa, vilket handlar om i vilken utsträckning en individ har möjlighet att uppfylla sina ekonomiska behov och har beredskap för att hantera ekonomiska kriser.

– För en person med spelproblem kan ekonomiska problem kvarstå över längre tid, även om personen slutat spela. Dessutom kan de ekonomiska problemen drabba närstående. Därför är det viktigt att uppmärksamma privatekonomi och finansiell hälsa i relation till riskabelt spelande, säger Magdalena Lagerlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I undersökningen ställdes olika frågor om privatekonomi, ekonomisk hälsa, psykisk och fysisk hälsa, spel om pengar och spelproblem. Den insamlade datan kommer att analyseras vidare av Folkhälsomyndigheten under våren, med särskilt fokus på samband mellan riskabelt spelande, privatekonomi och finansiellt välbefinnande.

Om undersökningen

Datainsamlingen gjordes under november och december via en webbenkät som besvarades av 2016 personer. Deltagarna rekryterades dels genom ett slumpmässigt urval 18–79-åringar ur registret för totalbefolkningen, dels genom en webpanel.

Andelen med riskabelt spelande är betydligt högre i den här undersökningen jämfört med andra undersökningar som HLV och Swelogs. I befolkningsurvalet låg andelen på cirka 3 procent, vilket motsvarar andra undersökningar. I webpanelen hade dock 37 procent ett riskabelt spelande.

Medlemskap i nätverk för finansiell folkbildning

I och med samarbetet kring denna undersökning har Folkhälsomyndigheten även blivit medlem i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Det är ett nätverk av över 100 myndigheter, organisationer och företag som samarbetar om frågor i privatekonomisk folkbildning.

Läs mer