Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag – Insatser för att förebygga spelproblem

Lyssna

I Folkhälsomyndighetens återrapport för speluppdraget under 2023 lyfts det stora behovet av en fortsatt uppföljning av spelande och spelproblem. Vikten av att ungas spelande adresseras och behovet att ytterligare stärka det lokala, regionala och ideella spelförebyggande arbetet är andra slutsatser i rapporten.

Publikationen är vår återredovisning till regeringen av uppdraget att under 2023 genomföra insatser för att förebygga spelproblem. Den kan även vara av intresse för andra nationella myndigheter samt för politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå och andra som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom spel-området.

Relaterad läsning

Vårt arbete inom området spel om pengar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 24043