Om oss

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla arbetet med att förebygga spelproblem och verka stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer. Inom uppdraget har vi samlat kunskap här på spelprevention.se. Webbplatsen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med problem med spel om pengar.

Vårt uppdrag är att, inom ramen för arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, genomföra insatser för att stärka och utveckla arbetet med att förebygga spelproblem. Det gör vi genom att:

  • utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem och erfarenheter från Swelogs (Swedish longitudinal gambling study)
  • följa upp utvecklingen inom området
  • verka för nationell samordning och ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå
  • beakta kopplingen mellan spel om pengar och fenomen i gråzonen mellan spel om pengar och dataspelande som har tydliga samband med riskabla spelformer och problemspelande
  • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem enligt förordning (SFS 2015:456)
  • fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

På spelprevention.se finns främst information om att förebygga spelproblem. Mer kunskap om att behandla spelproblem får du av Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende och på Kunskapsguiden.se.

Läs mer om våra uppdrag