Uppdaterad 19 januari 2023

Om oss

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Inom uppdraget har vi samlat kunskap här på spelprevention.se. Webbplatsen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med problem med spel om pengar.

Swelogs och USUF 2021

Under hösten 2021 genomfördes två nya befolkningsundersökningar inom Swelogs – en studie med ett nytt urval på 25 000 personer och en studie som följde upp personer som deltog i Swelogs 2018. I en undersökning om spel om pengar bland unga och föräldrar (USUF) var urvalet 10 000 unga 16-19 år och 10 000 bland föräldrar till barn i samma ålder.

Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

  • utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem
  • verka för nationell samordning och ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande
  • integrera myndighetens nationella samordning och kunskapsstödjande arbete avseende spel om pengar inom ramen för övrig prevention inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
  • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem enligt förordning (SFS 2015:456)
  • fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Under 2022 innebar uppföljningen av spelande och spelproblem att göra fördjupade analyser av Swelogs (Swedish longitudinal gamling study) 2021 och undersökningen om spel bland unga och föräldrar (USUF), att fördjupa kunskapen om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem, och att belysa konsekvenser av covid-19-pandemin.

På spelprevention.se finns främst information om att förebygga spelproblem. Mer kunskap om att behandla spelproblem får du av Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende och på Kunskapsguiden.se.

Läs mer om våra uppdrag

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.