Uppdaterad 29 juli 2022

Vanliga begrepp om spelproblem

Inom området spel om pengar finns många olika begrepp. Här hittar du några av de vanligaste och mest centrala begreppen för spelproblem.

Det finns många olika begrepp som beskriver svårigheten att sluta spela om pengar, trots att spelandet orsakar negativa konsekvenser.

Spelproblem – ett samlingsbegrepp

Folkhälsomyndigheten använder spelproblem som ett samlingsbegrepp. Det beskriver de negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenserna som spel om pengar kan orsaka, oavsett omfattning. Det kan vara allt från enstaka negativa konsekvenser, till många allvarliga problem på flera områden.

Begreppet spelproblem är även ett specifikt mått i bedömningsinstrumentet PGSI, Problem Gambling Severity Index.

ordmoln

När vi presenterar specifika siffror och statistik, använder vi de begrepp som används i de aktuella mätningarna. Här presenterar vi några vanliga begrepp som används i olika mätinstrument.

Mäta och upptäcka spelproblem

Begrepp om spelproblem

 • Lyssna

  På spelprevention.se har vi valt att använda begreppet spelproblem som ett samlingsbegrepp. Spelproblem är dock också ett specifikt mått enligt mätinstrumentet PGSI. Där fungerar spelproblem som ett mått för så allvarliga problem att det troligen rör sig om ett beroendeliknande tillstånd. Spelproblem enligt PGSI används i sällsynta fall när vi redovisat resultat från Swelogs. I dessa fall beskriver vi detta.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:00

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Problemspelande är en sammanslagning av de två specifika måtten "förhöjd risk för spelproblem" och "spelproblem" i mätinstrumentet PGSI. Problemspelande förekommer ofta som begrepp när vi redovisar resultat från Swelogs. Problemspelande används även som ett specifikt mått i mätinstrumentet NODS. Där beskriver det relativt allvarliga spelproblem, dock inte så allvarliga att det handlar om ett spelberoende.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:06

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Spelberoende används i diagnossystemet ICD-11. Spelberoende betyder att spelproblemen är så allvarliga att det kan handla om ett kliniskt beroende.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:12

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Spelmissbruk används i bland annat socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Spelmissbruk är inget specifikt mått, och kan uppfattas som mildare än spelberoende. Ofta syftar missbruk på de negativa sociala konsekvenserna för en individ, medan beroende beskriver de negativa biologiska och medicinska konsekvenserna.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:18

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Riskabelt spelande används i nationella folkhälsoenkäten. Begreppet innefattar spelande som medför en eller flera negativa konsekvenser.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:24

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Mellan 2004 och 2013 användes riskabla spelvanor i stället för riskabelt spelande i nationella folkhälsoenkäten. Riskabla spelvanor används även som ett specifikt mått i mätinstrumentet NODS, för att beskriva lindriga spelproblem.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:30

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Hasardspelsyndrom används i diagnosmanualen DSM-5. Hasardspelsyndrom betyder att spelproblemen är så allvarliga att det kan handla om ett kliniskt beroende.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:36

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Överdrivet spelande används inom folkhälsopolitikens målområde för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Målet för området spel om pengar är att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Som indikatorer för överdrivet spelade ingår förutom spelproblem även spelande bland barn och unga som inte har åldern inne för att få spela. för att få spela.

  Uppdaterad: 2022-09-09 16:33:43

  Direktlänk till frågan