Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen – Förebygg spelproblem Kunskapsstöd

Lyssna

I detta faktablad presenteras de vanligaste och viktigaste begreppen inom området spel om pengar, till exempel spelproblem, riskabelt spelande och spelberoende. Syftet med bladet är att underlätta för läsare att förstå området spel om pengar och att kunna använda rätt terminologi.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem och riktar sig till alla aktörer som arbetar inom spelområdet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 01384-2017-8