Uppdaterad 28 februari 2019

Alkohol och spel

Många människor riskkonsumerar både alkohol och spel. Att dricka alkohol samtidigt som man spelar ökar risken för att utveckla spelproblem.

Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt, om vi lär oss mer om kopplingen mellan problem med alkohol och spel om pengar.

Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet

Likheter mellan alkoholproblem och spel om pengar

Det finns många likheter mellan problem med alkohol och spel om pengar:

  • Alkoholproblem och spelproblem får negativa konsekvenser för individen och samhället, och bidrar till ojämlikhet i hälsa.
  • Alkoholproblem och spelproblem har liknande riskfaktorer och förstärker varandra.
  • Närstående till personer med alkoholproblem och spelproblem påverkas negativt.

Behovet av åtgärder kan se olika ut för en person med alkoholproblem och en med spelproblem. Samtidigt finns det stora fördelar med att integrera det förebyggande arbetet med alkohol och spel om pengar.

Figur 1. Andel personer med spelproblem 2008/2009 som fortsatt har ett problemspelande vid uppföljningen ett år senare. Uppdelningen är gjord utifrån om personerna uppgav att de drack alkohol under spelandet eller inte.

inforgrafik som visar fortsatt problemspelande och alkohol

Problemen förstärker ojämlikheten i hälsa

Alkoholproblem och spelproblem förstärker den ojämlikhet i hälsa som redan finns. Genom att vi integrerar det förebyggande arbetet med alkohol och spel om pengar, kan fler få bättre hälsa och skillnaderna mellan grupper kan minska. Bättre samverkan kan också ge samhällsekonomiska vinster.

Liknande risk- och skyddsfaktorer

Riskkonsumtion av alkohol och spel om pengar förstärker varandra. Om en persons spelproblem ökar, är det troligt att också alkoholproblemen ökar. Att utveckla problem med spel om pengar och alkohol påverkas av

  • individuella faktorer, som psykisk hälsa och impulsivitet
  • närmiljö och sociala faktorer, som familjemedlemmars förhållningssätt till alkohol och spel om pengar
  • samhällets strukturella åtgärder, till exempel begränsningar av tillgänglighet genom skatter, regler och marknadsföring.
Illustration över spelproblem, problem med alkohol och psykisk ohälsa hanger ihop

Närstående drabbas

Närstående till personer som har problem med alkohol och spel om pengar, påverkas ofta negativt. Till exempel är det vanligare med psykisk ohälsa och ekonomiska problem bland närstående till personer med spelproblem, än hos andra.

Många barn lever också med en eller flera vuxna som har problem med alkohol eller spel om pengar.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
Samsjuklighet vanligt hos spelberoende 
Barn och unga som närstående

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.