De flesta har någon gång spelat om pengar

Majoriteten av Sveriges befolkning har någon gång spelat om pengar. Nästan 60 procent har spelat om pengar det senaste året och 15 procent spelar varje vecka. Lotter är den absolut vanligaste spelformen, följt av nummerspel, hästar och sportspel.

Huvudresultat för spelande:Hand med tärning

  • Andelen svenskar som spelar om pengar överhuvudtaget har minskat till 58 procent jämfört med 70 procent
  • Att spela varje månad har minskat från 44 procent till 27 procent
  • Andelen som spelade minskade i alla spelformer utom bingo, där det ökade
  • Internetspelandet har ökat generellt, från 9 procent till 18 procent
  • Andelen minderåriga som spelar om pengar har minskat.

Resultaten är hämtade från Swelogs studien 2015 och 2008/2009. Swelogs är en befolkningsstudie om spel och hälsa som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

I tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015 hittar du mer uppgifter om spelproblem och spelande i Sverige 2015.

Svenska spelbolag omsätter 47 miljarder

Under 2016 omsatte spelbolag med tillstånd att verka i Sverige, till exempel Svenska Spel och ATG, 46,7 miljarder kronor brutto. Svenskar över 18 år lägger i genomsnitt 5 900 kronor om året på spel och lotterier hos svenska spelbolag (brutto).

Fler utländska spelbolag och illegala spelformer

Utöver den reglerade marknaden förekommer spel på utländska webbplatser och illegal spelverksamhet. Under 2016 omsatte den oreglerade marknaden drygt fem miljarder brutto. Det är svårt att uppskatta omsättningen inom den illegala marknaden.

Läs mer

Lotteriinspektionens årsrapport 2016