Spelreklam ska följa marknadsföringslagen. Den ställer bland annat krav på att marknadsföring inte ska påverka vår förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Spelbolagen satsar miljarder på reklam

Spelbolagen lade 5,5 miljarder kronor på spelreklam i Sverige 2017 enligt Lotteriinspektionen. Det är en ökning med 1,7 miljarder jämfört med 2016. Den största delen av reklamen kommer från spelbolag utan tillstånd, år 2015 var deras andel cirka 70 procent.

Marknadsföringslagen skyddar konsumenter

Marknadsföringslagen skyddar konsumenterna mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig reklam. Man kan anmäla reklam som bryter mot marknadsföringslagen till Konsumentverket. Oetisk reklam anmäler man till Reklamombudsmannen.

I januari 2017 skärptes lotterilagen på ett sätt som skärpte kraven för hur spelbolag får marknadsföra spel. Det infördes krav på måttfullhet vid marknadsföring av lotterier och att sådan marknadsföring inte särskilt får riktas till barn och ungdomar under 18 år.

Spelbolagens reklam granskas av Reklamombudsmannen. Spelbranschens Riksorganisation (SPER) har tagit fram riktlinjer för reklam som spelbolagen ska följa.

Spelbolag utan tillstånd får inte göra reklam

Spelbolag som inte har tillstånd att verka i Sverige får inte heller marknadsföra sig i Sverige. Det framgår av främjandeförbudet. Trots det satsade spelbolag utan tillstånd sammanlagt 2,3 miljarder brutto på reklam 2015. Reklamen gäller framför allt internetspel om pengar.

Personer med spelproblem påverkas mest av spelreklam

Det är vanligare att personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än att andra personer som spelar om pengar gör det, visar befolkningsstudien Swelogs. Reklamen kan göra att man spelar för mer pengar än vad man hade tänkt, då reklamen kan ge personer med spelproblem impulser att spela som är svåra att stå emot. Reklamen kan även leda till återfall hos dem som har slutat att spela.

Andelen som har ett problemspelande har inte ökat trots ökad spelreklam

Generellt och på samhällsnivå tycks inte spelreklam ha någon större påverkan på spelproblem, då andelen personer med spelproblem inte har ökat i Sverige. Men det kan finnas ett samband mellan de ökande spelproblemen på nätkasino och spelreklam eftersom reklamen för just nätkasino har ökat mycket de senaste åren.

Läs mer

Statistik från Lotteriinspektionen
Konsumentverket och marknadsföringslagen
Swelogs
Statistik för spelproblem
Vad gör spel riskfyllt?