Drygt 171 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. Cirka 82 000 av dessa är barn.

Huvudresultat problemspelande:

  • Andelen med allvarliga problem, 0,4 procent, minskar inte, antalet ökar till cirka 31 000 personer
  • Fyra procent har viss risk (322 000 personer)
  • Bland dem som har spelat det senaste året är andelen problemspelande tre procent
  • Det finns skillnader mellan män och kvinnor och i olika åldersgrupper: problemen ökar bland medelålders kvinnor (45-64 år) och minskar bland män 18-24 år samtidigt som det ökar bland män 25-44 år.

Resultaten är hämtade från Swelogs-studien 2008/2009 och 2015. Swelogs är en befolkningsstudie om spel och hälsa som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

I tabellsammanställningen från Swelogs hittar du mer uppgifter om spelproblem och spelande i Sverige 2015.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015

Spelproblem kan komma och gå

Många av dem som har spelproblem kan bli symtomfria en tid och sedan falla tillbaka. Samtidigt drabbas fler av spelproblem hela tiden. Inom loppet av ett år har tre fjärdedelar av dem med spelproblem bytts ut och ersatts med nya personer med spelproblem. Det vill säga att varje år tillkommer 100 000 nya personer med spelproblem. Av dem är cirka 40 000 kvinnor.

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning