Spelproblem i korthet

  • 0,4 procent har allvarliga spelproblem (31 000 personer).
  • 2 procent har ett problemspelande (134 00 personer).
  • 4 procent har viss risk för spelproblem (322 000 personer).
  • 21 procent av dem som spelar varje månad på spel med hög riskpotential har ett problemspelande.
  • 100 000 personer byts ut som problemspelande varje år.
  • 4 procent har ett riskabelt spelande (7 % av männen och 2 % av kvinnorna).
  • Drygt 171 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. Cirka 82 000 av dessa är barn.

Statisitk spelproblem

Resultaten är hämtade från Swelogs-studien 2008/2009 och 2015 och Hälsa på lika villkor. Båda studierna genomförs av Folkhälsomyndigheten.

I tabellsammanställningen från Swelogs hittar du mer uppgifter om spelproblem och spelande i Sverige 2015.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015

Problemspelande vanligast bland killar 25-44 år

Män och kvinnor spelproblem

Över var tionde kille har viss risk för spelproblem

Män och kvinnor viss risk för spelproblem

Spelproblem kan komma och gå

Många av dem som har spelproblem kan bli symtomfria en tid och sedan falla tillbaka. Samtidigt drabbas fler av spelproblem hela tiden. Inom loppet av ett år har tre fjärdedelar av dem med spelproblem bytts ut och ersatts med nya personer med spelproblem. Det vill säga att varje år tillkommer 100 000 nya personer med spelproblem. Av dem är cirka 40 000 kvinnor.