Utökad testning för covid-19 Uppdrag om att skyndsamt öka antalet tester

Utökad testkapacitet

Kapaciteten att provta och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Folkhälso­myndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för detta.

Viktigast är att patienter och vårdpersonal även fortsatt är högst prioriterade.

Laboratorium