Utökad testning för covid-19 Uppdrag om att skyndsamt öka antalet tester

Utökad testkapacitet

Kapaciteten att provta och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Folkhälso­myndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för detta. Viktigast är att patienter och vård­personal fortsatt kan prioriteras.

Syftet med uppdraget är att skyndsamt kunna utöka testningskapaciteten för att alla med symtom ska kunna erbjudas PCR-testning för påvisande av aktiv infektion samt se till att strukturer och flöden för storskalig serologisk testning för covid-19 finns på plats i närtid i hela landet. Vidare är syftet att bistå i att säkerställa adekvat regional smittspårningskapacitet.

Laboratorium

Test för covid-19

Det finns olika tester för covid-19-infektion. PCR-test kan användas för att undersöka om en individ har en pågående infektion med covid-19. Antikroppstest mäter antikroppar för att påvisa genomgången infektion.

Läs mer om testning av covid-19