Testning för covid-19 Uppdrag om stöd för nationell testning och smittspårning av covid-19

Testkapacitet för covid-19

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att övervaka behovet av test- och analyskapacitet, samordna arbetet med analys och övervakning av virusvarianter samt upphandla och tillhandahålla viss test- och analyskapacitet som komplement 

till regionernas egen kapacitet. På så sätt stödjer Folkhälsomyndigheten genomförandet av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om nationell testning och smittspårning för covid-19.

Laboratorium

Test för covid-19

Det finns olika tester för covid-19-infektion. PCR-tester och antigentester kan användas för att undersöka om en individ har en pågående infektion med covid-19. Antikroppstest mäter antikroppar för att påvisa genomgången infektion.

Läs mer om testning av covid-19