Uppdaterad 15 december 2020

Test för covid-19

Det finns olika tester för covid-19-infektion och olika saker att tänka på vid användandet och införandet av dessa i verksamheter. Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledningar och stöd för aktörer. 

PCR-test och antigentest kan användas för att undersöka om en individ har en pågående infektion med covid-19. PCR-test respektive antigentest kan ha både fördelar och nackdelar beroende på i vilket sammanhang de används. Ett antikroppstest visar om du tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Under länkarna nedan finns information för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Läs mer kring de vägledningar och stöd som publicerats.

Läs mer för information till allmänheten och vad som gäller angående testning för covid-19.

PCR-test för påvisning av pågående infektion

PCR-test är det som idag används i stor skala och tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning. PCR-testet visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen. Det finns också information om egenprovtagning för pågående covid-19-infektion. Här finns information om vilka som ska testas för pågående covid-19-infektion och målsättningen utifrån nationella strategin för utökad testning av covid-19.

Läs mer om PCR för pågående infektion.

Antigentest för påvisning av pågående infektion

Ett antigentest visar om det finns proteindelar av viruset. Provtagning för antigentester liksom själva testet utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Här finns information om när antigentest kan vara aktuellt och vad man bör tänka på vid införande och användning av dessa tester.

Läs mer om antigentester för påvisning av covid-19.

Test för påvisning av antikroppar

I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla som har utvecklat IgG-antikroppar har ett skydd mot återinfektion med allvarliga symtom som varar åtminstone ett halvår från infektionstillfället. Här finns information om vad man bör tänka på gällande antikroppstester för genomgången covid-19-infektion och när det kan vara aktuellt med antikropps-prov för olika grupper.

Läs om tester för påvisning av antikroppar.