Hur påverkar digitala medier barns och ungas fysiska och psykiska hälsa?

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten bjuder in till en webbsänd presentation av en ny kunskapssammanställning om kopplingen mellan digital medieanvändning och hälsa bland barn och unga.

Datum: 18 juni 2024
Tid: 11:00 - 12:00
Ort: Digitalt, från egen enhet

Kunskapssammanställningen utgör underlag för de rekommendationer om barns och ungas digitala medieanvändning som presenteras i september.

Tonårstjej med mobil i ena handen.

Foto: Johnér

Innehåll

Digitala medier är en viktig och naturlig del av barns och ungas vardag och har både positiva och negativa effekter på deras välbefinnande och hälsa.
Här presenterar vi resultatet av en ny kunskapssammanställning, där flera metoder och empiriska material har kombinerats för att få ett helhetsperspektiv på barns och ungas användning av digitala medier och dess inverkan på deras hälsa.

Målgrupp

Presentationen vänder sig till dig som arbetar med, eller har intresse för frågor som rör, barns och ungas hälsa eller specifikt hur digital medieanvändning påverkar deras fysiska och psykiska hälsa. Även aktörer som är relevanta för uppdragets genomförande som till exempel forskare, organisationer i det civila samhället, myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner och professionsföreningar.

Livesändningen i efterhand

Här kan du ta del av webbpresentationen om digitala mediers påverkan på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa som sändes live den 18 juni 2024:

Mediemyndigheten och Folkhälsomyndighetens gemensamma livesänding (play.mediaflow.com)

Kontakt

För frågor om program och anmälan, kontakta:

maria.stabi.thesen@folkhalsomyndigheten.se