Uppdaterad 6 december 2022

Bli antibiotikasmart kommun eller verksamhet

Vi har hittills tagit fram kriterier för vatten och avlopp (VA), äldre- och funktionshinderomsorg, förskola och skola. Kriterier för kommunledning är snart klara. Kriterierna testas av några pilotverksamheter under hösten och kommer sedan att utvärderas. Vi räknar med att kriterierna är klara att användas under 2023.

Våra pilotverksamheter

Vatten/avlopp: 

Förskola: 10 förskolor i kommunerna Göteborg, Mjölby, Kungälv och Östhammar

Äldre- funktionshinderomsorg: 9 särskilda boenden för äldre i kommunerna

Skola

Äldre kvinna med rullator och personal på ett boende

Utbildningsmaterial

För kommun och skola finns det utbildningsmaterial som är fritt att använda. Här nedan tar vi upp några av dem. Titta även på sidan Allmänhet. Där hittar du tips på hur du kan vara med och påverka genom att göra rätt och genom att sprida kunskap.

Allmänhet - för dig som invånare och privatperson

På webbsidan Skydda antibiotikan finns också information och tips om vad man kan göra själv. Bakom Skydda antibiotikan står 26 myndigheter och organisationer med kunskap inom allt från sjukvård, djurhälsa och mat till läkemedel, jordbruk och hav.

Skydda antibiotikan (skyddaantibiotikan.se)

Hälsa och Antibiotika är ett material för SO-kommunikatörer vilket innehåller text, bild, film och lärarhandledning. Utgångspunkten är dialog och reflektion. Materialet är på svenska och kommer även att översättas till högarabiska. Materialet är framtaget av Va med! i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Det är fritt att använda men du behöver logga in.

Hälsa och Antibiotika för SO-kommunikatörer (vamed.se)

Inloggning: antibiotikasmartsverige
Lösen: Antibiotika

Rädda antibiotikan med kunskap och handling är ett undervisningsmaterial om antibiotikaresistens för högstadiet och gymnasiet. Materialet är framtaget i ett forskningssamarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och lärare vid Uppsala kommun.

Rädda antibiotikan med kunskap och handling – undervisningsmaterial (bioresurs.uu.se)