Inspiration, tips och stödmaterial för sjukhus

Här finns stödmaterial och inspiration för arbetet med kriterierna. Att använda sig av stödmaterialet är frivilligt och inget krav för att nå diplomering.