Psykosomatiska besvär

Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor startade i mitten av 1980-talet.

Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat resultat från 2017/18 som visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 30 till 41 procent, medan andelen bland pojkar har ökat från 19 till 30 procent. Andelen 11-åringar som uppger psykosomatiska besvär är den högsta sedan studien började 1985/86. Andelen 11-åringar med besvär varierade dock under perioden 1985/86−2013/14 och det är för tidigt att säga om det är en bestående ökning.

diagram över psykosomatiska besvär bland 11-åringar

När det gäller 13- och 15-åringar har det däremot inte skett någon statistiskt signifikant ökning sedan mätningen år 2013/14. Däremot har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är hög.

Läs mer

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – kortversion

Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress och skoltrivsel bland 11-, 13- och 15-åringar

WHO:s rapport Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being

Läs undersökningen här

  • Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 - grundrapport

    Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

    Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar?…

Kontakt

E-post till Skolbarns hälsovanor
Svarar på frågor om studien Skolbarns hälsovanor, barns och ungdomars levnadsvanor och hälsa.

Gå till toppen av sidan