Meny & Agenda

Meny & Agenda innebär att samtalsledaren och personen kommer överens om vad samtalet ska behandla och hur det kan struktureras.

Att arbeta med Meny & Agenda innebär att samtalsledaren och personen gemensamt kommer överens om ämnen och en eventuell tidfördelning. Detta ger samtalsledaren möjlighet att styra samtalet samtidigt som det ger personen vissa valmöjligheter. En meny kan göras när som helst under samtalet, för att betona samarbetet eller för att ge struktur och hjälpa personen att prioritera. Samtalsledaren eller personen kan gärna använda papper och penna eller en whiteboard för att konkretisera det som yttras.

Samtalsledaren:

Så de faktorer som kan påverka din förmåga till säkrare sex är: (meny; samtalsledaren ritar upp "bubblor" med de olika idéerna). Vilka av dessa skulle kunna vara aktuella för dig att prata om idag?

Personen:

De som jag vet kan påverka mig är... Jag skulle kunna tänka mig att börja prata om...

Illustration som visar hur man kan leda samtalet genom metoden Meny & Agenda.
Att leda samtalet genom metoden Meny & Agenda.

Meny & Agenda är alltså en strategi som samtalsledaren kan använda om samtalet av någon anledning och till viss del kommer att styras av samtalsledaren. Det kan exempelvis ske om samtalsledaren har en skyldighet att informera om något. Strategin kan också användas då personen har många olika teman att ta upp eller som en kombination av båda.

Nedan följer fler exempel på hur samtalsledaren kan arbeta med Meny & Agenda.

Samtalsledaren:

Jag har en del saker som jag skulle behöva ta upp i dag. Det är saker som har med mitt uppdrag som partnerspårare att göra. Men innan vi pratar om det, undrar jag om det är något du vill ta upp?

Personen:

Jag undrar hur lång tid man bör vänta med att ha sex efter att man börjat äta antibiotika, och så undrar jag om det jag säger här är anonymt.

Samtalsledaren:

Bra frågor. Du vill veta hur sekretessen fungerar när det gäller partnerspårning och om hur länge du bör vänta med att ha sex, och jag behöver ge dig information om X (gör en meny). Vad vill du börja med? (sätt agenda.)

Samtalsledaren:

Du undrade lite om hur man kan gå till väga. Det här är ett exempel på vad vi skulle kunna prata om. Det är olika strategier som kan öka förmågan att ha säkrare sex (gör en meny). Vilka av dessa blir av intresse för dig?

Kanske vill du lägga till något eller ta upp något helt annat idag (mer meny)?