Rena händer räddar liv, broschyr. Viktigt med handskar

För personal inom vård- och omsorg och ingår i Rena händer-materialet. Beskriver när man ska använda handskar och hur handskar ska hanteras.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 1,3 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
  • Utgivningsdatum: 2014-09-24
  • Antal sidor: 8

Öppna publikationen

Rena händer räddar liv, broschyr. Viktigt med handskar(PDF 264 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan