För personal inom vård- och omsorg och ingår i Rena händer-materialet. Beskriver när man ska använda handskar och hur handskar ska hanteras.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 1,3 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
  • Utgivningsdatum: 2014-09-24
  • Antal sidor: 8