Uppdaterad 7 januari 2019

Forskning och studier

Här får du exempel på relevant forskning inom spelområdet. Det finns flera befolkningsstudier, forskningscentrum och vetenskapliga tidskrifter, både i Sverige och utomlands.

Mätinstrument

Det finns olika instrument som används för att bedöma omfattningen av en persons problem med spel om pengar. Här finner du användbara mätinstrument för spelproblem.

Swelogs följer befolkningens spelande

Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

Forskningsprogram, REGAPS, är ett femårigt som leds av Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Programmet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Syftet är att generera användbar kunskap till utformningen av behandling och andra insatser för individer med spelproblem, samt till strategier för att förebygga pengaspelandets skadeverkningar. Studier ser också på omregleringen på svensk spelmarknad.

Gambling Research Network (GARN)

GARN är att forskningsnätverk som är öppet för alla forskare som är intresserade av spelfrågor. Det enda kriteriet för medlemskap är att forskningen avser spel som ett socialt-, kulturellt- och/eller psykologiskt fenomen, för-och nackdelar av spel för samhället som helhet och/eller för individen.

Syftet med forskningsnätverket är att utveckla en nationell bas och mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Främst genom att genomföra nätverksträffar två gånger årligen. Nätverket finansieras av Forte och koordineras av Institutionen för Folkhälsovetenskap på Stockholms universitet.

Centrum för psykiatriforskning

Programområdet Spelberoende på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet bedriver studier främst kopplade till behandling, men även inom prevention. Programområdet driver nationella Stödlinjen, ett stöd med chat och sms funktioner för personer som har problem med spelande om pengar. De är även sammankallande för de öppenvårdsdagar som arrangeras en gång per termin för alla i hela landet som i sitt arbete möter personer med ett spelberoende.

Gambling Research Exchange Ontario i Kanada

Forskningscentrumet Gambling Research Exchange Ontario arbetar för att öka kunskapen om spel om pengar och spelproblem genom forskning. Syftet är att utveckla det förebyggande arbetet och behandlingen av personer med spelproblem. Forskningscentrumet har finansierat över 400 forskningsprojekt, arbetat aktivt med kunskapsspridning och på olika sätt stimulerat kunskapsutveckling inom spelområdet.

Projekt: Forskningscentrumet ansvarar för ramverket Conceptual Framework of Harmful Gambling. Ramverket är ett sätt att systematisera kunskap inom problemspelande, och identifiera vad som saknas. Ramverket understryker vikten av att förstå spelproblem genom att se till samspelet mellan sociala, psykologiska, biologiska, kulturella och samhälleliga faktorer.

Alberta Research Gambling Institute i Kanada

På forskningscentrumet Alberta Research Gambling Institute samarbetar tre kanadensiska universitet: University of Alberta, University of Calgary och University of Lethbridge.

Syftet är att främja och stödja forskning inom spelområdet, stimulera forskning inom det tvärvetenskapliga fältet, skapa samverkan mellan forskningscentrum och organisationer, samt finansiera och initiera olika forskningsprojekt.
Projekt: En longitudinell befolkningsstudie om spel och hälsa, Leisure, Lifestyle, Lifecycle Project.

Gambling and Addictions Research Centre i Nya Zeeland

Forskningscentrumet Gambling and Addictions Research Centre är ett samarbete mellan Nya Zeelands folkhälsoinstitut och tekniska universitetet i Auckland.

Syftet är att främja forskning inom spelområdet, som ska kunna tillämpas i olika verksamheter i förebyggande syfte.

Projekten lägger stort fokus på forskning som kan användas i det förebyggande arbetet, exempelvis i policyer och utveckling av utbildningsprogram. Arbetet sker ofta i samverkan med forskningsorganisationer, myndigheter, idéburna organisationer, spelindustrin och andra viktiga aktörer.
Projekt: En longitudinell befolkningsstudie om spel och hälsa, National Gambling Study.

Övrigt

Svenska Spels forskningsråd delar ut 5 miljoner kronor varje år till forskning om spel och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Syftet är att öka kunskapen om spelproblem och hur vi bäst förebygger problemen. Första utlysningen skedde våren 2011.

Vetenskapliga tidskrifter

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.