Forskning och studier om spel om pengar

Forskning om spel om pengar och spelproblem är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsfält. Här får du exempel på relevant forskning inom spelområdet. Det finns flera befolkningsstudier, forskningscentrum och vetenskapliga tidskrifter, både i Sverige och utomlands.

Mätinstrument

Det finns olika instrument som används för att bedöma omfattningen av en persons problem med spel om pengar.

Mäta och upptäcka spelproblem

Swelogs följer befolkningens spelande

Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, är en av världens största longitudinella befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) (folkhalsomyndigheten.se)

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

Forskningsprogram, REGAPS, är ett femårigt program som leds av Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Programmet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Syftet är att generera användbar kunskap till utformningen av behandling och andra insatser för individer med spelproblem, samt till strategier för att förebygga pengaspelandets skadeverkningar. De tar även fram studier som ser på omregleringen på svensk spelmarknad.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS) (su.se)

Gambling Research Network (GARN)

GARN är att forskningsnätverk som är öppet för forskare inom spelfrågor. Det enda kriteriet för medlemskap är att forskningen avser spel som ett socialt-, kulturellt- och/eller psykologiskt fenomen, för- och nackdelar av spel för samhället som helhet och/eller för individen.

Syftet med forskningsnätverket är att utveckla en nationell bas och mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Främst genom att genomföra nätverksträffar två gånger årligen. Nätverket finansieras av Forte och koordineras av Institutionen för Folkhälsovetenskap på Stockholms universitet.

GARN - Gambling Research Network (su.se)

Nordic Gambling Research Network – Gambling in Context (GAMIC)

GAMIC är ett nordiskt forskningsnätverk med syfte att forma ett starkt nordiskt nätverk för forskning om spel om pengar där både forskare och existerande nationella nätverk inom området inkluderas. Målsättningen är att utöka samarbetet mellan länderna och skapa ett starkt och interdisciplinärt nordiskt bidrag till forskningsfältet. Detta genom att bland annat via workshops erbjuda en mötesplats för både unga och mer erfarna forskare inom fältet.

Nätverket finansieras av Vetenskapsrådet och organiseras av forskare vid universiteten i Bergen, Köpenhamn och Stockholm.

Nordiskt spelforskningsnätverk: Gambling in Context (GAMIC) (su.se)

Programområde spelberoende

Programområdet Spelberoende på Karolinska Institutet är verksamma både inom behandling, utbildning, forskning och prevention. Programområdet driver nationella Stödlinjen, ett stöd med telefon-, chat- och smsfunktioner för personer som har problem med spel om pengar och anhöriga. De är även sammankallande för de öppenvårdsdagar som arrangeras en gång per termin för alla i hela landet som i sitt arbete möter personer med ett spelberoende.

Stödlinjen.se

Gambling Research Exchange Ontario i Kanada

Forskningscentrumet Gambling Research Exchange Ontario arbetar för att öka kunskapen om spel om pengar och spelproblem genom forskning. Syftet är att utveckla det förebyggande arbetet och behandlingen av personer med spelproblem. Forskningscentrumet har finansierat över 400 forskningsprojekt, arbetat aktivt med kunskapsspridning och på olika sätt stimulerat kunskapsutveckling inom spelområdet.

Gambling Research Exchange Ontario (greo.ca)

Projekt: Forskningscentrumet ansvarar för ramverket Conceptual Framework of Harmful Gambling. Ramverket är ett sätt att systematisera kunskap inom problemspelande, och identifiera vad som saknas. Ramverket understryker vikten av att förstå spelproblem genom att se till samspelet mellan sociala, psykologiska, biologiska, kulturella och samhälleliga faktorer.

Conceptual Framework of Harmful Gambling (greo.ca)

Alberta Research Gambling Institute i Kanada

På forskningscentrumet Alberta Research Gambling Institute samarbetar tre kanadensiska universitet: University of Alberta, University of Calgary och University of Lethbridge.

Syftet är att främja och stödja forskning inom spelområdet, stimulera forskning inom det tvärvetenskapliga fältet, skapa samverkan mellan forskningscentrum och organisationer, samt finansiera och initiera olika forskningsprojekt.

Projekt: En longitudinell befolkningsstudie om spel och hälsa.

Leisure, Lifestyle, Lifecycle Project (ucalgary.ca)

Gambling and Addictions Research Centre i Nya Zeeland

Forskningscentrumet Gambling and Addictions Research Centre är ett samarbete mellan Nya Zeelands folkhälsoinstitut och tekniska universitetet i Auckland. Syftet är att främja forskning inom spelområdet, som ska kunna tillämpas i olika verksamheter i förebyggande syfte.

Gambling and Addictions Research Centre (ac.nz)

Projekten lägger stort fokus på forskning som kan användas i det förebyggande arbetet, exempelvis i policy och utveckling av utbildningsprogram. Arbetet sker ofta i samverkan med forskningsorganisationer, myndigheter, idéburna organisationer, spelindustrin och andra viktiga aktörer.

Projekt: En longitudinell befolkningsstudie om spel och hälsa.

National Gambling Study (govt.nz)

Research Chair on Gambling Studies i Kanada

Forskningscentrumet Research Chair on Gambling Studies bedrivs på Concordia universitetet i Montreal. Deras uppdrag är att leda, tillsammans med samarbetspartners, det spelförebyggande arbetet i Quebec. Syftet är att utveckla och stödja olika forskningsprojekt, stödja forskare i deras nätverk, bidra till den internationella spelforskningen och tillhandahålla information till nätverk som arbetar spelförebyggande.

Research Chair on Gambling Studies (concordia.ca)

Victorian Gambling Research Foundation i Australien

Stiftelsen Victorian Gambling Research Foundation är en myndighet som finansierar och publicerar spelforskning. Deras arbete syftar till att informera människor om riskerna med spel om pengar och ge stöd till spelare och anhöriga.

Victorian Gambling Research Foundation (responsiblegambling.vic.gov.au)

Övrigt

Svenska Spels forskningsråd delar ut 5 miljoner kronor varje år till forskning om spel och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Syftet är att öka kunskapen om spelproblem och hur vi bäst förebygger problemen. Första utlysningen skedde våren 2011.

Svenska Spels forskningsråd (svenskaspel.se)

Vetenskapliga tidskrifter