Uppdaterad 23 november 2021

Intervjuer med aktörer inom spelområdet

Här hittar du intervjuer med aktörer inom området spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete. Det finns exempel på hur kommun, länsstyrelse  och ideella organisationer arbetar för att förebygga spelproblem.

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.