Intervjuer med aktörer inom spelområdet

Här hittar du intervjuer med aktörer inom området spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete. Det finns exempel på hur kommun, länsstyrelse och ideella organisationer arbetar för att förebygga spelproblem.

Eva Samuelsson, forskare vid Stockholms universitet:

Jenny Telander, enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor, Folkhälsomyndigheten:

Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen Västra Götalands län: