Uppdaterad 21 augusti 2018

3,5 miljoner till förebyggande arbete inom spel om pengar

Nu är ansökningstiden för organisationsstöd för 2015 avslutad och beslut om fördelning är fattat. Totalt fördelades 3,5 miljoner kronor till tre olika organisationer.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser genom bidrag till organisationerna i deras arbete med utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande social verksamhet. Organisationsstödet riktar sig till ideella organisationer som driver arbete i syfte att förebygga skadeverkningar inom området spel om pengar.

Fördelning av medel för 2016 kommer att ske under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela statsbidrag för år 2016.

Fördelning av organisationsstöd 2015

OrganisationBelopp
Spelberoendes riksförbund 2 575 000
Spelstopp 500 000
Riksförbundet Spelkontroll 425 000
Totalt fördelat 3 500 000