Uppdaterad 21 augusti 2018

Den reglerade svenska spelmarknaden minskar i omsättning

Ny statistik som presenteras av Lotteriinspektionen visar på en minskning i omsättning för de reglerade spelaktörerna i Sverige 2014. Samtidigt tycks omsättningen bland internetspel på den oreglerade spelmarknaden ha ökat, samt investeringar i marknadsföring av spel om pengar.

Den totala omsättningen för spel om pengar 2014 på den reglerade spelmarknaden, det vill säga spelaktörer med tillstånd att verka i Sverige, låg på 44,9 miljarder kronor år 2014. Detta motsvarar en minskning med 2 miljarder jämfört med föregående år. Efter utbetalda vinster var nettoomsättningen 16,5 miljarder kronor vilket innebär att i genomsnitt förlorade varje person över 18 år 2118 kronor på spel.

Statistik tagen från konsultfirman H2 Gambling Capital samt Lotteriinspektionens egen bevakning, visar att nettoomsättningen för internetspel utan tillstånd i Sverige låg på 4,4 miljarder kronor. Vilket motsvarar en ökning med 40 procent jämfört med 2013. De oreglerade spelen beräknas 2014 stå för 21 procent av den totala spelmarknaden i Sverige.

Trots ett främjandeförbud som innebär att det är olagligt för utländska internetspel att marknadsföra sig i Sverige spenderades 2,6 miljarder kronor (brutto) i marknadsföring av spel om pengar av oreglerade bolag. Sammantaget investerades 3,7 miljarder kronor i spelreklam vilket är en ökning med 1,2 miljarder kronor (källa: TNS Sifo).

Just nu pågår en utredning om främjandeförbudet. Utredningens direktiv är att föreslå lagändringar för att utformningen av främjandeförbudet inte ska göra åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier samt överväga ett system med vitesförläggande som ska gälla omedelbart. Utredningen ska läggas fram den 31 mars 2015.

Läs mer om främjandeförbudet

Läs mer på lotteriinspektionens webbplats

Relaterad information

Lotterilagen

SPER