Uppdaterad 21 augusti 2018

ESO-rapport föreslår omreglering av den svenska spelmarknaden

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har överlämnat en rapport "En ny giv?" där de på uppdrag av Finansdepartementet har sett över regleringen av den svenska spelmarknaden. I rapporten dras slutsatsen att den svenska spelmarknaden behöver omregleras för att kunna ta kontroll över den växande konkurrensen från utländska spelbolag.

I takt med den snabba digitala utvecklingen har reglerade spelbolag i Sverige haft svårt att konkurrera med utländska spelbolag som erbjuder internetspel som exempelvis nätkasino. Spelbolag som enligt svensk lagstiftning inte har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige uppskattas i nuläget omfatta cirka 15 procent av spelmarknaden. Dessa bolag beskattas inte i Sverige. För att få tillstånd att tillhandahålla spel om pengar i Sverige ställs krav på olika spelansvarsåtgärder. Detta för att förebygga utvecklandet av spelproblem och för att se till att spelarna är informerade om eventuella risker med spelandet. Enligt den senaste beräkningen är 165 000 personer i Sverige problemspelare och 250 000 är anhöriga till problemspelare, varav 75 000 är barn.

Rapportens författare, David Sundén, menar att det befintliga systemet behöver omstruktureras för att kunna svara mot denna utveckling. I rapporten föreslås att Sverige inför ett licenssystem för att kunna kontrollera det ekonomiska överskottet från spel om pengar, och dessutom ställa krav på bolagen vad gäller spelansvar. Undersökningen beskriver dock inte vilka konsekvenser en omreglering skulle kunna få gällande skadeverkningar av spel om pengar eller omfattningen av problemspelande.

ESO inrättades 1981 som en självständig tankesmedja under Finansdepartementet, med uppdraget att formulera och söka svar på frågor av stor betydelse för den offentliga ekonomin.

Läs hela ESO-rapporten här (PDF-dokument, 2 MB)

Relaterad information

Swelogs befolkningsstudie

Om expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)