Uppdaterad 21 augusti 2018

Fler anhöriga och färre spelare ringer till Stödlinjen

Statistik från Stödlinjen för perioden maj–augusti i år visar att antalet inkomna samtal från anhöriga ökat med 43 procent medan antalet samtal från spelare minskat med 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ett liknande mönster fanns i statistiken från årets första fyra månader.

Mellan 1 maj och 31 augusti i år inkom sammanlagt 561 samtal till Stödlinjen för spelare och anhöriga. Det är en ökning med åtta procent jämfört med samma period förra året. De flesta samtalen kommer fortfarande från spelare men andelen samtal från anhöriga närmar sig nu hälften av det totala antalet inkomna samtal.

Vi ser också att andelen kvinnor ökar såväl bland anhöriga som bland spelare. Under maj–augusti kom 73 procent av anhörigsamtalen från kvinnor och 27 procent från män. Detta är en ökning av andelen kvinnor med 3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

För första gången visar Stödlinjens statistik även att det har skett en ökning av andelen kvinnor som kontaktar Stödlinjen för sitt eget spelande. Under perioden maj–augusti var nästan en fjärdedel av de som kontaktar Stödlinjen på grund av eget spelande kvinnor, vilket är en ökning med 9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Likt föregående år kommer de flesta samtalen från spelare i åldersgruppen 25 till 34 år och nätkasino är fortfarande den spelform som flest anger som den mest problematiska spelformen.

Många screenar sig på Stödlinjens webbplats

Sedan januari i år kan personer som besöker Stödlinjens webbplats göra ett självtest för att testa sitt spelbeteende. Mellan maj och augusti hade 566 personer gjort testet. Av dessa uppfyllde 82 procent kriterierna för problemspelare (enligt mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index (PGSI)). Detta kan jämföras med andelen problemspelare i befolkningen i stort vilken var 2 procent i senaste mätningen. Resultaten visade även att kvinnor hade en högre medelpoäng jämfört med män. Medel för kvinnor låg på 16,8 och för män 14,2.

Stödlinjen drivs sedan 2011 av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting och finansieras av Folkhälsomyndigheten. I dess uppdrag ingår förutom att fungera som stödverksamhet och kunskapsspridare även att spegla utvecklingen på spelmarknaden.

Fakta PGSI-skala

  • 1-2 poäng = viss risk
  • 3-7 poäng = moderat risk
  • 8-27 poäng = spelproblem

Läs mer

Nyhet maj 2015: Många testar sig på Stödlinjens nya webbplats

Swelogs befolkningsstudie: Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009