Uppdaterad 21 augusti 2018

Fortsatt ökning av den nätbaserade spelmarknaden

Lotteriinspektionens statistik för första halvåret 2015 visar en stillastående omsättning för den reglerade spelmarknaden i Sverige. Dock syns en ökning för den nätbaserade marknaden. Investeringar i spelreklam har minskat bland spelbolag med tillstånd såväl som spelbolag utan tillstånd i Sverige.

Det första halvåret 2015 var den totala omsättningen för den reglerade spelmarknaden 7,9 miljarder kronor, efter utbetalade vinster (netto), vilket innebär en ökning med endast 0,3 procent. Omsättningen minskar bland de landbaserade spelen medan spel på nätbaserade plattformar fortsätter öka.

För spelaktörer utan tillstånd i Sverige var den totala omsättningen 2 miljarder kronor (netto), motsvarande en ökning med fem procent jämfört med samma period 2014 (informationen för oreglerade spel baseras statistik hämtad från H2 Gambling Capital samt Lotteriinspektionens omvärldsanalys).

Lotteriinspektionens statistik visar även att investeringarna i spelreklam totalt sett har minskat med nio procent jämfört med föregående år. Reglerade bolag hade det första halvåret 2015 investerat 1,5 miljarder kronor i reklam, vilket är 140 miljoner mindre än 2014. Oreglerade spelbolag spenderade fyra procent mindre. Dessa bolag tillstånd investerar i allt större utsträckning i kanaler som mobiltelefon, utomhusreklam och reklam i samband med bio, jämfört med reglerade spelbolag.

Statistik över investeringar i spelreklam