Uppdaterad 21 augusti 2018

Många registrerar sig på Stödlinjens nya webbplats

Sedan Stödlinjens nya webbplats med självhjälpsprogram och självtest lanserades den 27 januari i år har över 450 personer registrerat sig. Självtestet ger möjlighet att screena sitt spelbeteende, det vill säga att testa om man uppfyller kriterierna för spelproblem eller risk för spelproblem. Drygt 85 procent av användarna identifierades som problemspelare.

För självtestet används mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index (PGSI), vilket är ett vanligt förekommande instrument för att kartlägga nivåer av spelproblem. Gränsen för spelproblem enligt PGSI går vid 8 poäng.

Under perioden 27 januari-30 april i år hade 479 personer (80 procent män, 20 procent kvinnor) använt sig av screeningfunktionen. Av dessa hamnade drygt 85 procent inom PGSI-kategorin för spelproblem (M=14,97, SD=7,22), vilket tyder på att de flesta som gjort självtestet har omfattande spelproblem.

Totalt kontaktade 630 personer stödlinjen via telefon under det årets första kvartal, vilket innebär en ökning med tre procent. I jämförelse med motsvarande period föregående år hade antalet anhöriga som kontaktar stödlinjen ökat med 31 procent, medan kontakter från spelare minskat med 17 procent. Av de 170 samtal där personer rapporterat vilken spelform som är mest problematisk, svarade hälften kasinospel online.

Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Stödlinjen riktar sig till spelare, anhöriga och professionella som arbetar med spelfrågor. Linjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning och är tillgänglig oavsett var i landet du bor.

Relaterad läsning

Stödlinjen introducerar mobilanpassad webbplats