Uppdaterad 21 augusti 2018

Samarbete och dialog i fokus på föreningsseminarium för spelfrågor

Varje år sedan 2008 finansierar Folkhälsomyndigheten ett seminarium med syfte att på olika vis belysa det arbete som bedrivs av ideella organisationer för att förebygga spelproblem. Nytt för i år är att seminariet kommer arrangeras i samarbete av Spelberoendes riksförbund, Spelstoppnu!, och Riksförbudet Spelkontroll. Fokus för seminariet avspeglar kraften i samarbete och samverkan. Seminariet detta år hålls den 20-21 november i Göteborg.

Syftet med seminariet är detsamma som tidigare år, vilket är att belysa det viktiga arbete som bedrivs av idéburna organisationer för att förebygga spelproblem och stötta personer som drabbats. Sedan 2013 har Spelberoendes Riksförbund varit huvudarrangörer med stöd från Folkhälsomyndigheten men i år kommer ansvaret fördelas mellan de mest framträdande ideella organisationerna för spelfrågor i Sverige: Spelberoendes Riksförbund, Spelstoppnu!, och Riksförbudet Spelkontroll (se information nedan).

Temat för 2015 års seminarium är inte bestämt ännu, men tyngdpunkten i programmet kommer ligga på vikten av samverkan och dialog för ett gemensamt arbete mot samma mål: att förebygga spelproblem, och på så vis delta i det övergripande arbetet för jämlikhet i hälsa i befolkningen.

Seminariet riktar sig till ideella organisationer som arbetar med spelfrågor, samt personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem. Program och praktisk information om anmälningar kommer publiceras längre fram.

Fakta om arrangörerna för seminariet 2015

Spelberoendes Riksförbund (SBRF)

Spelberoendes riksförbund bildades år 2000 och är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av föreningar som arbetar med kamratstöd till personer med spelproblem och deras anhöriga. Förutom att stötta den kamratstödjande verksamheten i föreningarna arbetar förbundet med spelfrågor genom kunskapsspridning, policyarbete, samt följa och initiera forskning.

Riksförbundet Spelkontroll (RISK)

RISK bildades 2013 och är Sveriges första nationella ungdomsorganisation för att förebygga spelproblem. Organisationen riktar sig främst till åldrarna 16-30 år och arbetar för att föra dialog kring ungas spelande.

Spelstoppnu!

Romska Ungdomsförbundet har i flera år arbetat aktivt med spelfrågan vilket har resulterat i formandet av organisationen Spelstoppnu! Organisationen vill motverka spelproblem hos romer genom bland annat alternativa aktiviteter. De riktar sig främst till målgruppen unga romer och fokuserar på metodutveckling, stöd, samverkan, och att medvetandegöra risker och konsekvenser med spel om pengar.