Uppdaterad 21 augusti 2018

Stödlinjen för spelare och anhöriga byter ägare

Stödlinjen för spelare och anhöriga övertas av Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO). Verksamheten har varit Folkhälsomyndighetens, och dåvarande Statens folkhälsoinstitutets, ansvar sedan 1999. Stödlinjen kommer fortsätta att arbeta med stödverksamhet och med att ge råd till personer som i sin yrkesroll kommer i kontakt med spelproblem. Överlämningen innebär ökade förutsättningar för ett långsiktig strategiskt arbete.

Stödlinjen startade 1999 på initiativ av branschorganisationen Oberoende spelsamverkan (OSS) och har sedan 2011 på uppdrag av Folkhälsomyndigheten drivits av Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Karolinska institutet (KI) och Stockholm läns landsting (SLL) .

Ett av Stödlinjens syften är att öka tillgängligheten till stöd och råd oavsett bostadsort. Personer som upplever problem med sitt spelande och deras anhöriga kan kontakta Stödlinjen via telefon, mejl och via en chatt-funktion. Stödlinjen erbjuder också en digital plattform www.stodlinjen.se, där personer bland annat kan testa sitt spelbeteende. Sedan januari i år tillhandahåller sidan även ett webbaserat självhjälpsprogram.

Stödlinjen har sedan 2007 beskrivit sin verksamhet genom årliga återrapporteringar. Rapporterna innehåller statistik över vad som kännetecknar de personer som tar kontakt, om de tagit kontakt via telefon, chatt eller mail, samt vilka spel de upplever att de främst har problem med. I rapporterna redogörs även för statistik kring anhöriga och deras situation.

I samband med överlämningen av Stödlinjen för spelare och anhöriga överlämnas även Alkoholhjälpen till SLSO. Att stödverksamheterna hålls samman kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och långsiktighet.

Folkhälsomyndigheten och SLSO är överens om vikten av ett fortsatt kunskapsutbyte och kommer därför även i fortsättningen att ha en dialog och visst samarbete.

Överlämningen av Stödlinjen gäller från och med den 9 oktober 2015.

Läs mer

www.stodlinjen.se

www.alkoholhjälpen.se

Läs om Centrum för psykiatriforskning

Mer om nyheten på folkhalsomyndigheten.se