Uppdaterad 21 augusti 2018

Utredning ska ta fram förslag för licenssystem för spel

Under 2015 kommer en statlig utredning att undersöka möjligheterna för att införa ett licenssystem på spelområdet i Sverige. Det står klart efter att riksdagen den 25 mars godkänt ett förslag från kulturutskottet.

I beslutet står också att licenssystemet ska vara långsiktigt och hållbart och att det krävs samarbete över blockgränserna.

Utredning kring omreglering av den svenska spelmarknaden tog ny fart efter det att Sverige hösten 2014 drogs inför EU-domstolen för att pröva om Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten av tjänster inom EU.

Läs mer om beslutet och Kulturutskottets betänkande