Uppdaterad 21 augusti 2018

Faktablad om kontakter med Stödlinjen 2010–2015

Fler kontaktvägar har gjort att fler söker hjälp för problem med spel om pengar via Stödlinjen. Alltfler uppger olika former av internetspel som det huvudsakliga problemspelet och alltfler anhöriga tar kontakt med Stödlinjen. Självtest på webbplatsen visar att många av de hjälpsökande har allvarliga spelproblem.

Under åren 2010–2015 gav Stödlinjen stöd och råd via drygt 11 000 telefonsamtal, fler än 2 700 chattar och 1 700 mejl med spelare, deras anhöriga och personer som i sitt yrke kommer i kontakt med spelfrågor. Faktabladet Stödlinjen för spelare och anhöriga 2010–2015 ger en bild av utvecklingen kring vilka som söker hjälp, vilka kontaktvägar de väljer och vilka spel som upplevs som de huvudsakliga problemspelen.

Ålder och kön, liksom vilket spel som upplevs som mest problematiskt påverkar hur hjälpsökande kontaktar Stödlinjen. Till exempel används chatten främst av unga män som har problem med nätspel medan kvinnor som är anhöriga i högre grad tar kontakt via telefon.

Av de hjälpsökande spelarna är 80 procent män och mellan 18-24 år. När det gäller anhöriga är det främst kvinnor som tar kontakt även om andelen manliga anhöriga ökat något.

Kasinospel via internet har ökat kraftigt som huvudsakligt problemspel – från cirka 12 procent 2010 till 47 procent 2015. Vid sidan av detta uppges Vegas, poker via internet liksom sportspel via internet vara de huvudsakliga problemspelen.

Stödlinjen är en nationell resurs som erbjuder stöd- och rådgivning oberoende av geografisk tillhörighet. Folkhälsomyndigheten överlämnade i oktober 2015 Stödlinjen till Stockholms läns sjukvårdsområde.

Relaterad nyhet

Fler söker hjälp digitalt på Stödlinjen