Uppdaterad 21 augusti 2018

Fler söker hjälp digitalt på Stödlinjen

Allt fler kontaktar Stödlinjen för spelare och anhöriga via mejl och chatt, visar ny statistik. Nätkasino befäster sin roll som det spel som upplevs som mest problematiskt av de som söker hjälp.

Stödlinjens årsrapport för 2015 visar att antalet inkomna telefonsamtal från anhöriga ökade med 13 procent medan antalet samtal från spelare minskade med 17,5 procent jämfört med 2014. Allt fler tar däremot kontakt elektroniskt. Kontakt via chattar ökade med 19 procent och kontakt via e-post med 31 procent jämfört med 2014. Antalet personer som screenade sig ökade från 1 500 personer år 2014 till 2 500 personer år 2015. Drygt 70 procent av dessa hade tydliga spelproblem.

Männen dominerar fortfarande men antalet kvinnor som ringer ökade under 2015. Likt 2014 kommer de flesta samtalen från spelare i åldersgruppen 25-34 år. Nätkasino är den spelform som flest anger som den mest problematiska, och andelen ökade till 47 procent jämfört med 43 procent 2014 och 26 procent 2013.

Under 2015 lanserades ett självhjälpsprogram via internet där över 1000 personer registrerade sig. Att vara ensamma hemma uppgavs av 70 procent som en risksituation för att spela, följt av att få lön. Strategier för att inte spela var att ta promenader, föra över pengar till närstående eller kontakta stödlinjen eller en vän.
Stödlinjen drivs och ägs sedan oktober 2015 av Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO). Verksamheten hade innan dess varit Folkhälsomyndighetens, och dåvarande Statens folkhälsoinstitutets, ansvar sedan 1999.

Läs mer

Många testar sig på Stödlinjens nya webbplats

Swelogs befolkningsstudie: Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009