Uppdaterad 21 augusti 2018

Folkhälsomyndigheten finansierar studie om spel om pengar inom idrottsrörelsen

Som ett led i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem har myndigheten genom uppdragsgivning initierat flera projekt för att stärka kunskapen om förebyggande metoder. Ett av projekten rör spel om pengar bland ungdomar inom idrottsrörelsen och är ett samarbetsprojekt mellan Centrum för psykiatriforskning och Riksidrottsförbundet.

Kunskap om förekomst av spel och spelproblem är ett första steg för att utforma förebyggande insatser. Därför har Folkhälsomyndigheten gett uppdrag till Centrum för Psykiatriforskning att genomföra en enkätundersökning som ska kartlägga spelvanor, attityder till spel om pengar och spelproblem bland cirka 6000 ungdomar som går riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar med inriktning fotboll, ishockey, innebandy och basket. Enkäter till cirka 4000 spelare och cirka 1000 tränare på elitnivå inom dessa idrotter ingår också i projektet.

Uppdraget beräknas pågå till sommaren 2017 och ska leda fram till förslag på hur kunskapen kan användas i det förebyggande arbetet. Centrum för psykiatriforskning arbetar med forskning och utbildning och är inrättat av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet gemensamt. De ansvarar även för Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Folkhälsomyndigheten finansierar under 2016 även spelförebyggande uppdrag för metodutveckling och metodutvärdering inom områdena arbetsliv och primärvård.