Uppdaterad 21 augusti 2018

Halvårsrapport från Lotteriinspektionen om omsättningen på spelmarknaden

Spelbolag med svenskt tillstånd och spelbolag som saknar tillstånd (reglerade respektive oreglerade) ökade sin nettoomsättning på den svenska spelmarknaden med 4 respektive 12 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Lotteriinspektionen.

Totalt omsatte de reglerade spelbolagen drygt 8,1 miljarder kronor efter utbetalda vinster under det första halvåret. De oreglerade spelbolagen omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under samma period. Enligt Lotteriinspektionens statistik är det främst nätspelet som ökar hos merparten av alla aktörerna, med undantag för Folkspel och Svenska Postkodsföreningen.