Uppdaterad 21 augusti 2018

Inga medel till särskilda utvecklingsprojekt i syfte att motverka spelproblem 2016

På grund av minskade anslag för spelprevention kommer Folkhälsomyndigheten inte att fördela utvecklingsmedel för 2016.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2012 fördelat medel till projekt som syftar till att utveckla och utvärdera förebyggande metoder som motverkar spelproblem avseende spel om pengar. Tonvikten har legat på samverkan mellan idéburna organisationer, kommuner, landsting, länsstyrelser, FOU-enheter, högskolor och universitet och på vetenskaplig utvärdering av metoder och arbetssätt.

Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 meddelat minskat anslag för ANDTS-området varför Folkhälsomyndigheten inte kommer att fördela utvecklingsmedel inom spel för 2016.