Uppdaterad 21 augusti 2018

Lagstiftning om konsumentskydd och åldersgränser föreslås på spelområdet

Regeringen föreslår ändringar i lotterilagen (SFS 1994:1000) för att tydliggöra villkoren för tillståndsgivning inom området spel om pengar. Ett krav som föreslås är att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Regeringen föreslår även att anordnare och ombud blir ansvariga för att ingen under 18 år deltar i lotterier samt att regler kring marknadsföring skärps. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Den 2 juni kom regeringens lagrådsremiss utifrån promemorian "Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen" (Ds 2015:46). Förslagen syftar till att tydliggöra villkoren för tillståndsgivningen och införa bestämmelser om sociala skyddskrav och regler för vad som gäller vid marknadsföring av lotterier. Centrala delar i förslaget är:

  • Tydliggöra vem som får ge tillstånd.
  • Ett generellt krav om att endast anordnare som kan säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas ska kunna få tillstånd att anordna lotter.
  • Åldersgräns på 18 år för att delta i lotterier och i marknadsföring.
  • Krav på måttfullhet i marknadsföringen.

Vilka åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose nödvändiga sociala och hälsomässiga skyddshänsyn menar regeringen kan variera över tid och beroende på spelform. Exempel på åtgärder är möjligheten att sätta tids- och insatsgränser för sitt spelande, möjligheten till självavstängning och att det finns korrekt information om hur lotteriet fungerar och aktuella vinstchanser.

Stärkt skydd för barn och unga föreslås

Skyddet för barn och unga stärks genom förslag om en lagstiftad generell åldersgräns om lägst 18 år. Anordnare och ombud är ansvariga för att reglerna följs. Ålderskravet gäller inte registerlotterier eller lotterier som inte kräver tillstånd. För spel på de internationella kasinona som går under kasinolagen (1999:355) gäller åldersgränsen 20 år.

Spelreklam ska vara måttfull och inte rikta sig till barn

Regeringen föreslår att det ska skrivas in i lotterilagen att spelreklam ska vara måttfull och inte rikta sig till barn under 18 år. Vad begreppet måttfull reklam innebär ska utgå från en helhetsbedömning och kommer att överlämnas till rättstillämpningen. Regeringen lyfter Spelbranschens etiska råds (SPER) riktlinjer om marknadsföring som exempel på måttfullhet. Lotteriinspektionen och Konsumentverket delar tillsynsansvaret för marknadsföringsbestämmelserna.

Relaterad läsning

Läs om den pågående spellicensutredningen som ska lämna förslag på ny reglering av spelmarknaden senast i mars 2017.