Uppdaterad 21 augusti 2018

Möte för nationell samordning av förebyggande insatser inom spelområdet

Tio myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffas den 30 september för att diskutera nationell samordning av förebyggande insatser inom området spel om pengar.

Syftet med mötet är att skapa samsyn kring målet med en nationell samordning och att forma en struktur för en effektiv och behovsanpassad samordning på nationell nivå.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem under 2016-2017. Myndigheten ska bland annat verka för nationell samordning av statliga myndigheters förebyggande insatser inom området spel om pengar. Folkhälsomyndigheten ska även ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas. Myndigheten ska också fortsätta att bedriva befolkningsundersökningen Swelogs samt bedöma om det finns behov av ett uppföljningssystem och eventuellt förbereda ett sådant.

De myndigheter och aktörer som Folkhälsomyndigheten kallat till samordningsmötet är Konsumentverket, Kriminalvården, Kronofogden, Lotteriinspektionen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Sveriges Kommuner och Landsting.