Uppdaterad 21 augusti 2018

Nätspel ökar sin omsättning

Omsättningen på den svenska spelmarknaden ökade 2015 enligt preliminära uppgifter från Lotteriinspektionen. Det är framför allt de nätbaserade spelen som ökat.

Nettoomsättningen (omsättningen efter utbetalade vinster) för spel om pengar på den reglerade svenska spelmarknaden låg 2015 på 16,7 miljarder kronor. Detta motsvarar en ökning med 1,5 procent jämfört med 2014.

Efter en längre period då omsättningen på spelmarknaden successivt ökat låg denna relativt oförändrad under 2011-2013. Mellan 2013 och 2014 minskade omsättningen för första gången på nästan tjugo år och nu har den alltså ökat igen. Det är framför allt på nätspel vi ser den största ökningen.

Nätspelandet på den reglerade svenska spelmarknaden omsatte 3,6 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Även spelandet på nätspel utan tillstånd i Sverige har ökat enligt Lotteriinspektionens bedömning. År 2015 omsattes 4,4 miljarder kronor på oreglerade nätspel, vilket motsvarar en ökning med 6 procent.

Lotteriinspektionen uppskattar att spelbolag utan tillstånd i Sverige står för 70 procent av reklaminvesteringarna och 21 procent av omsättningen efter utbetalda vinster på den svenska spelmarknaden.

För Svenska Spel, ATG och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras siffrorna på kvartalsrapporter från 2015. Omsättningen för övriga aktörer har uppskattats genom att titta på nuvarande utveckling och historisk data. Statistik för bolag utan tillstånd i Sverige bygger på uppgifter från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens omvärldsbevakning.