Uppdaterad 21 augusti 2018

Ny dansk befolkningsstudie om spel om pengar

Omfattningen av spelproblem har ökat medan det är en lägre andel av befolkningen som spelat senaste året jämfört med 2005. Det visar en ny dansk befolkningsstudie om spel om pengar och spelproblem i Danmark.

Fler har spelproblem i Danmark idag än 2005, enligt studien. Det gäller både riskspelande och allvarliga spelproblem. Samtidigt har andelen av den danska befolkningen som har spelat om pengar minst en gång de senaste 12 månaderna sjunkit från 76 till 63 procent. Andelen som har spelproblem har ökat från 2,5 procent till 3,2 procent vilket motsvarar en ökning från cirka 97 960 personer till cirka 124 700.

Urvalet bestod av telefonintervjuer och webbenkäter som besvarats av 6 274 danskar i åldern 16 till 74 år. Svarsfrekvensen var 59 procent. Skatteministeriet och Spillemyndigheten i Danmark finansierade studien som liksom år 2005 genomfördes av SFI, Det Nationale Forskningscenter för Velfaerd.

Inom ramen för studien gjordes en uppföljning av de personer som beräknades ha riskspelande eller spelproblem 2005. Syftet var att se hur deras spelande och spelproblem utvecklats. Många av dem som hade ett riskspelande eller spelproblem 2005 hade det inte längre 2016 även om de flesta fortfarande spelade om pengar. Samtidigt är andelen som har ett riskspelande eller spelproblem större i denna grupp än bland dem som inte hade ett riskspelande 2005.

Den danska spelmarknaden omreglerades 2012 då licenssystem gällande vadhållning, nätkasino och nätpoker infördes.