Uppdaterad 21 augusti 2018

Ny statistik om ungdomar och spel om pengar från CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) undersökning "Skolelevers drogvanor 2016" visar att många ungdomar spelar om pengar och att minskningen av tjejers spelande respektive spelproblem inte återfinns hos pojkarna. Flera av resultatet är samstämmiga med resultaten i befolkningsundersökningen Swelogs.

CAN genomför årligen sedan 2004 riksrepresentativa undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Indikationer på spelproblem mäts genom två frågor och spelande mäts i speldeltagande senaste 12 månaderna.

Färre andel av ungdomarna spelar

Enligt CAN har spelandet minskat bland tjejer i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under perioden 2012-2016. Andelen killar som har spelat om pengar är däremot i stort sett oförändrad. I Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs hade spelandet minskat både hos tjejer och killar mellan 16 och17 år, från 52 procent år 2008/2009 till 20 procent år 2015.

I CAN:s undersökning 2016 hade 34 procent av killarna i gymnasiets andra år spelat om pengar. Detta kan jämföras med 22 procent av eleverna i årskurs 9 (i CAN 2016) och 23 procent av killar 16-17 år i Swelogs 2015. Skillnaden kan bero på att en del har hunnit fylla 18 i gymnasiets andra år och då får alltså spela på de flesta spel i Sverige.

Spelproblemen minskar bland unga

I CAN:s undersökning hade indikationer på spelproblem minskat hos tjejerna, men inte hos killarna. År 2016 var andelen med indikationer på spelproblem fem procent bland tjejerna både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Samma år var motsvarande siffra för killarna 20 procent i årskurs 9 respektive 16 procent i årskurs 2 på gymnasiet.

I Swelogs är andelen unga med spelproblem något lägre än i CAN:s undersökning. 2015 hade nästan 2 procent av 16 till 17-åriga tjejer viss risk för spelproblem eller spelproblem. Motsvarande andel för killarna var ungefär 5 procent. En möjlig orsak till den här skillnaden är att frågorna om spelproblem är olika. I CAN:s undersökning ställs två frågor medan Swelogs har nio frågor.

De geografiska skillnaderna är små men finns

Att ungdomar spelar om pengar förekommer i hela Sverige. Störst andel elever som spelat om pengar de senaste 12 månaderna fanns i Blekinge län (26 procent) och lägst andel elever som spelat om pengar fanns i Västmanlands län (17 procent), enligt undersökningen från CAN.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2016, CAN rapport 161

Swedish longitudinal gambling study 2015

Spel om pengar bland unga under 18 år