Uppdaterad 21 augusti 2018

Nya siffror om spelande från Lotteriinspektionen

Drygt två av tre svenskar har spelat om pengar de senaste tolv månaderna, visar ny statistik från Lotteriinspektionen.

Jämfört med tidigare år är det något färre personer som spelar trots att spelandet omsätter mer pengar. Den totala bilden överensstämmer med resultaten från Swelogs prevalensstudie 2015 och den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Lotteriinspektionen har sedan 2013 genomfört mätningar av svenskarnas spelvanor via Novus Sverigepanel.