Uppdaterad 21 augusti 2018

Organisationsbidrag för förebyggande verksamhet mot överdrivet spelande 2016

Folkhälsomyndigheten har under flera år fördelat statsbidrag till föreningar som arbetar med förebygga problem med spel om pengar. Från och med 2016 styrs organisationsbidraget genom förordningen SFS 2015:456. För detta år fördelar Folkhälsomyndigheten organisationsbidraget till fyra föreningar.

Förordningen (SFS 2015:456) är gemensam för statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk och mot överdrivet spelande. Statsbidraget gällande spel om pengar kan sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att förebygga skadeverkning av spel om pengar och som bedrivit verksamhet i minst två år.

I enlighet med förordningen och med Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2016 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner till fyra organisationer.

Till lista över beviljade medel 2016.