Uppdaterad 21 augusti 2018

Resultat från Swelogs prevalensstudie 2015 finns nu i tabellform

Folkhälsomyndigheten presenterar resultat som baseras på data från befolkningsundersökningen Swelogs 2015 i en tabellsammanställning. Sambanden mellan spelproblem och andra områden i människors liv, som sociala relationer, allmän hälsa och familjesituation redovisas. Resultaten från 2015 jämförs också med data från 2008/2009.

Andelen personer med allvarliga spelproblem är lika stor som 2008/2009 trots att andelen som spelar om pengar senaste året har minskat från 70 till 58 procent. Andelen med problemspelande minskade under samma tidsperiod från 2,2 till 1,7 procent.

Spelproblem förekommer i alla grupper i befolkningen. Men problemet är vanligare hos vissa grupper i samhället än hos andra. Det är vanligare med spelproblem bland dem som har psykisk ohälsa, riskonsumtion av alkohol, utsatts för våld eller hot om våld eller haft socialbidrag.

Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, är en världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Den startade 2008. År 2015 genomfördes en prevalensundersökning inom ramen för Swelogs för att få aktuella data om spelande och hälsa.

Läs mer

Tabellsammanställningen finns här

Swelogs